Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureàcid cantàric (DEM)
 dermatologia
 farmacologia
 química
veureàcid cantarídic (DEM)
 dermatologia
 farmacologia
 química
veurecantàrida (DEM)
 farmacologia
 miscel·lània
veurecantaridina (DEM)
 farmacologia
veurecantaridisme (DEM)
 toxicologia
veurecantarosi (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurecol·lodió cantaridat (DEM)
 farmacologia
veuredecantar (AQQ)
 química
veureemplastre de cantàrides (DEM)
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureintoxicació per cantàrides (DEM)
 farmacologia
 toxicologia
Cerca cantar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcid cantàric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
farmacologia
química
Isòmer de la cantaridina.

àcid cantarídic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
farmacologia
química
Àcid, de fórmula C10H14O5, que resulta de la combinació de la cantaridina amb l’aigua.

cantàrida f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
Insecte coleòpter (Lytta vesicatoria) de la família dels melòidids, d’uns 2 cm de llargada, de color verd brillant. És anomenada també mosca d’Espanya o mosca russa. Les cantàrides són emprades en farmàcia, reduïdes a pólvores, ungüent, etc., a causa de llur acció rubefaent. La tintura de cantàrida, preparada per percolació amb alcohol de 70°, té acció vesicant o revulsiva, i ha estat usada com a estimulant del creixement dels cabells i també com a afrodisíac.
Sin. compl.: mosca d’Espanya

cantaridina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Hexahidro-3a,7a-dimetil-4,7-epoxiïsobenzofuran-1,3-diona, de fórmula C10H12O4; principi actiu que hom pot trobar en la cantàrida i d’altres insectes. És una substància cristal·lina blanca irritant i vesicant per a la pell. És emprada tòpicament per al tractament de creixements epitelials benignes, especialment berrugues i mol·lusc contagiós.

cantaridisme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
toxicologia
Intoxicació deguda a cantàrides o cantaridina.

cantarosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Infestació per coleòpters, consecutiva a la ingestió de larves.
en canthariasis

col·lodió cantaridat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Preparació vesicant composta de col·lodió, extret de cantàrides i cloroform.
Sin. compl.: col·lodió vesicant

decantar v. tr.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Separar un líquid d’un sòlid o, si s’escau, d’un líquid més dens, transvasant d’un vas a l’altre la fase menys densa. La fase més densa es queda al fons del primer vas.
en to decant v.

emplastre de cantàrides m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Conté el principi actiu de la cantàrida o l’extret del coleòpter; usat com a rubefaent.

intoxicació per cantàrides f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
toxicologia
En l’actualitat, pràcticament no es presenta, pel fet que l’ús terapèutic del tòxic (abans molt freqüent com a afrodisíac) ha quedat reduït a fàrmacs revulsius locals.