Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 144 (1.438 registres)
veure6-mercaptopurina (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 farmacologia
 immunologia
 oncologia i radioter√†pia
veureacaparar (DJC)
 dret mercantil
veureacàpnia (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrici√≥
 hematologia i hemoter√†pia
veureacàpnic -a (DEM)
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrici√≥
 hematologia i hemoter√†pia
veureaccapitum (DJC)
 dret rom√†
veureacció capil·lar (GLOSCOR)
veureàcid aminocaproic (DEM)
 angiologia
 bioqu√≠mica i biologia molecular
 farmacologia
 hematologia i hemoter√†pia
veureàcid càpric (DEM)
 endocrinologia i nutrici√≥
 qu√≠mica
veureàcid caprílic (DEM)
 endocrinologia i nutrici√≥
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 qu√≠mica
veureàcid caproic (DEM)
 endocrinologia i nutrici√≥
 farmacologia
 qu√≠mica
Cerca cap a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

6-mercaptopurina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
farmacologia
immunologia
oncologia i radioteràpia
Derivat de la purina, de fórmula C5H4N4S. Actua per mecanisme competitiu enfront de la 6-aminopurina (adenina) i inhibeix la síntesi dels àcids nucleics. Ateses les seves propietats antibiòtiques i citostàtiques, és emprat com a quimioteràpic per a guarir certes varietats de leucosis i de tumors. Té també propietats immunosupressores.
Sin. compl.: 6-purinatiol

acaparar v. tr.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Adquirir i retenir {mercaderies} en una quantitat superior a les necessitats i a les previsions normals per encarir-ne el preu en el mercat.
Ex.: L’empresa ha comès una infracció en haver acaparat béns del mercat i haver-ne apujat els preus en perjudici dels consumidors.
Sin. compl.: agabellar v. tr.
es acaparar

acàpnia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
hematologia i hemoteràpia
Absència de diòxid de carboni a la sang; usualment és sinònim d’hipocàpnia.
de Akapnie
en acapnia
es acapnia
fr acapnie
it acapnia

acàpnic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
hematologia i hemoteràpia
Relatiu o pertanyent a l’acàpnia.

accapitum [la] m.
Diccionari jurídic
dret romà
Tribut anual pagat al senyor pel dret a conrear les seves terres.

acció capil·lar c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Kapillarwirkung f.
en capillary action subst.
es acción capilar c. nom. f.
fr action capillaire c. nom. f.

àcid aminocaproic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: EACA
angiologia
bioquímica i biologia molecular
farmacologia
hematologia i hemoteràpia
Àcid 6-aminohexanoic, de fórmula C6H13NO2; aminoàcid no essencial amb acció antifibrinolítica, usat en la prevenció de les hemorràgies de l’hemofília, i després de les intervencions de pròstata i de cor.
Sin. compl.: àcid eaminocaproic
en epsilon-aminocaproic acid

àcid càpric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
química
Àcid decanoic, de fórmula CH3(CH2)COOH; de gust ranci, i un dels àcids grassos components de la llet, la mantega, l’oli de coco i d’altres vegetals.

àcid caprílic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
química
√Äcid octanoic, de f√≥rmula CH3(CH2)6COOH; l√≠quid oli√≥s de tast ranci, present en forma de glic√®rids en l‚Äôoli de coco i en els greixos de la llet. √Čs emprat en la s√≠ntesi de colorants, perfums antis√®ptics, fungicides i com a plastificant.
Sin. compl.: àcid octanoic

àcid caproic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
farmacologia
química
√Äcid hexanoic, de f√≥rmula CH3(CH2)4COOH; l√≠quid oli√≥s present en els greixos de la llet. √Čs emprat en la fabricaci√≥ de perfums, cautx√ļ sint√®tic, vernissos, resines i productes farmac√®utics.
Sin. compl.: àcid hexanoic, àcid hexílic