Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (67 registres)
veureaportaciĂł de capital (DJC)
 dret mercantil
veurebéns de capital (ATGC)
 geografia
veurebéns de capital (DCA)
 economia
veureblanqueig de capital (DJC)
 dret penal
veureblanqueig de capitals (DJC)
 dret penal
veurecapitĂ  | capitana (BMC)
 activitats i oficis nĂ utics
veurecapitĂ  de vaixell | capitana de vaixell (BMC)
 activitats i oficis nĂ utics
veurenau de lĂ­nia (BMC)
 bastiments
veurecapitĂ  general (DJC)
 història del dret
veurecapital (COFI)
 comptabilitat
Cerca capitĂ  a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aportaciĂł de capital c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Quantia de les aportacions realitzades pels socis d’una societat mercantil.
es aportaciĂłn de capital

béns de capital c. nom. m. pl.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Béns que constitueixen la base d’una explotació.

béns de capital m. pl.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
BĂ©ns de producciĂł.
Sin. pref.: béns de producció m. pl.
en capital goods subst. pl.
es bienes de capital m. pl.
fr biens de capital m. pl.

blanqueig de capital c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Reintroducció en el mercat de béns provinents de delicte, de tal manera que se n’oculta l’origen.
es blanqueo de capital

blanqueig de capitals c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Delicte que consisteix a utilitzar un conjunt d’instruments o procediments amb la finalitat que béns o actius financers tinguin aparença de ser legals.
es blanqueo de capitales

capitĂ  | capitana m. | f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nĂ utics

capitĂ  de vaixell | capitana de vaixell c. nom. m. | c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nĂ utics
es capitán de navío c. nom. m. i f.

nau de lĂ­nia c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

capitĂ  general c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Delegat reial de categoria més alta en assumptes relacionats amb la guerra a cadascun dels regnes de la Corona d’Aragó.
V. t.: lloctinent general c. nom. m.
es capitán general

capital m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en capital subst.
es capital m.