Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurecarrosseria (NOV)
 enginyeria
veurecarrosseria (VOCAUTO)
veurecarrosseria amb bastidor independent (TTAUTO)
 carrosseria
veurecarrosseria amb bastidor independent (VOCAUTO)
veurecarrosseria autoportant (TTAUTO)
 carrosseria
veurecarrosseria autoportant (VOCAUTO)
veurecarrosseria de dos volums (VOCAUTO)
veurecarrosseria de tres volums (VOCAUTO)
Cerca carrosseria a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

carrosseria f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 52 de la primera sèrie.

carrosseria f.
Vocabulari de l’automòbil
en body shell subst., bodywork subst.
es carrocería f.

carrosseria amb bastidor independent c. nom. f.
Terminologia tècnica d’automoció
carrosseria
Vegeu la figura 25.1.
en body-over-frame structure subst.
es carrocería con bastidor independiente c. nom. f.

carrosseria amb bastidor independent c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en body-over-frame structure subst.
es carrocería con bastidor independiente c. nom. f.

carrosseria autoportant c. nom. f.
Terminologia tècnica d’automoció
carrosseria
Vegeu la figura 25.2.
Vegeu la figura 25.25.
V. t.: aleta del darrere c. nom. f., aleta del davant c. nom. f., capot anterior c. nom. m., capot posterior c. nom. m., para-xocs anterior c. nom. m., para-xocs posterior c. nom. m., porta del davant c. nom. f., porta del darrere c. nom. f., sostre m.
en integral body subst.
es carrocería autoportante c. nom. f.

carrosseria autoportant c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en integral body subst.
es carrocería autoportante c. nom. f.

carrosseria de dos volums c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en two box car subst.
es carrocería de dos volúmenes c. nom. f.

carrosseria de tres volums c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en three box car subst.
es carrocería de tres volúmenes c. nom. f.