Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veurecaverna (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veurecaverna (DEM)
 anatomia patològica
 Ã²rgans i sistemes
 pneumologia
veurecaverna (ATGC)
 geografia
veurecaverna activa (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veurecaverna anastomòtica (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veurecaverna d’esquerda (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veurecaverna segons l’estratificació (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veurecavernament1 (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veurecavernament2 (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veurecotó de caverna (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
Cerca caverna a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

caverna f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
1. Cavitat natural, profunda, en una roca, en una muntanya o sota terra.
V. t.: balma2 f.
2. Cavitat subterrània on es troben ossaments fòssils.
Ex.: L’ós de les cavernes. L’home de les cavernes.
Sin.: cova2 f., gruta f.
Sin. vulg.: antre m., bora2 f., cauba f., cauna f., cava2 f., cavorca f., cofurna f., covarca f., espelunca f., espluga f., foranca f., forna f., tuta f.
en cavern
es caverna
fr caverne

caverna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
òrgans i sistemes
pneumologia
Cavitat o excavació situada dins d’un parènquima, especialment el pulmó. Apareix generalment en el curs d’una tuberculosi i és provocada pel reblaniment del casi o per l’evacuació d’un abscés.
de Kaverne
en cavern
es caverna
fr caverne
it caverna

caverna f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Concavitat profunda subterrània pròpia de terrenys calcaris.

caverna activa f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Cavitat activa pertanyent a un carst funcional.
en active cavern
es caverna activa
fr caverne active, cavité active

caverna anastomòtica f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Caverna formada per galeries tubulars interconnectades d’una manera irregular (o trenada).
en anastomotic cave
es laberinto
fr cavité anastomosée

caverna d’esquerda f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Caverna desenvolupada al llarg d’una fissura (o sistema de fissures), eixamplada per la dissolució.
en fault cave, fissure cave
es caverna según fisura
fr caverne suivant une diaclase, caverne suivant une faille

caverna segons l’estratificació f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Cavitat càrstica, generalment àmplia i de sostre baix, formada al llarg d’un junt d’estratificació horitzontal o lleugerament inclinat.
en bedding cave
es caverna según la estratificación
fr caverne suivant la stratification

cavernament1 m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Desenvolupament de cavitats naturals en un carst.
V. t.: espeleogènesi f.
fr cavernement

cavernament2 m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Volum de les cavitats naturals d’un carst en relació amb el volum total del massís calcari càrstic.
fr cavernement

cotó de caverna m.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Flor de caverna.
en gypsum cotton
es algodón de caverna