Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veureaccedir (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureaccedir1 (DJC)
 dret
veureaccedir2 (DJC)
 dret
veurecedir (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecedir (DEM)
 semiologia
veurecedir (DJC)
 dret civil
veureconcedir1 (DJC)
 dret
veureconcedir2 (DJC)
 dret
veureconcedir la paraula (DJC)
 dret
veureconcedir la via (DPF)
 transport ferroviari
Cerca cedir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accedir v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Tenir accés en un lloc.

accedir1 v. intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Tenir accés.
Ex.: Si es vol accedir als ajuts a l’habitatge, cal complir els requisits que estableix el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
es acceder

accedir2 v. intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Mostrar-se conforme o donar l’adhesió o el consentiment.
Ex.: Els polítics han accedit a pronunciar-se sobre l’estat econòmic del país.
Sin. compl.: consentir v. tr.
es acceder, consentir

cedir v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Deixar de resistir.

cedir v. intr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
Minvar d’intensitat (per exemple la tos, la febre).

cedir v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Donar o transferir a algú {un dret, una obligació o un bé} renunciant al dret propi.
Ex.: Ha cedit la finca mitjançant un contracte d’arrendament rústic per a l’aprofitament agrícola durant cinc anys. Cedí part de l’herència a la casa de beneficència.
es ceder

concedir1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Donar o cedir, a tĂ­tol de grĂ cia o de favor, {alguna cosa}.
Ex.: Han concedit un accèssit a la millor comunicació presentada al congrés sobre dret i comerç internacional.
Sin. compl.: atorgar1 v. tr.
es conceder

concedir2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Donar o lliurar {alguna cosa} a precs o sol·licitud d’altri.
Ex.: La Generalitat concedirĂ  ajuts a la comunitat de regants de Lleida.
Sin. compl.: atorgar2 v. tr.
es conceder

concedir la paraula c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Oferir l’oportunitat de parlar en una assemblea o reunió.
Ex.: Després de fer la introducció, concedí la paraula al President.
es conceder la palabra

concedir la via c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acordar amb l’estació col·lateral que aquesta enviï un tren a la pròpia.
Sin. compl.: donar la via c. v.
es conceder la vĂ­a