Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecausa necessària (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
 microbiologia i patologia infecciosa
veurecessar (DJC)
 dret
veurecooperació necessària (DJC)
 dret penal
veurecooperació no necessària (DJC)
 dret penal
veuredensitat d’observacions necessària (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredipòsit necessari (DJC)
 dret civil
veurefer cessar (DJC)
 dret
veureheres necessarius (DJC)
 dret romà
veureheres suus et necessarius (DJC)
 dret romà
veureprocessar (DJC)
 dret processal
Cerca cessar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

causa necessària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
microbiologia i patologia infecciosa
En epidemiologia, causa que sempre ha de precedir un efecte perquè aquest es produeixi.

cessar v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Dimitir2.
Ex.: Cessà en el seu càrrec per raons de salut.
Sin. pref.: dimitir2 v. intr.
es cesar

cooperació necessària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Forma d’intervenció en el delicte que consisteix a executar actes sense els quals aquest no s’hauria efectuat.
es cooperación necesaria

cooperació no necessària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Complicitat1.
Sin. pref.: complicitat1 f.
V. t.: conducta realitzada amb dol c. nom. f.
es cooperación no necesaria

densitat d’observacions necessària c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Nombre d’observacions que cal realitzar per unitat de superfície per aixecar un mapa de sòls de qualitat a una escala determinada, segons la metodologia de treball i el context de la prospecció. La densitat necessària és menor que la densitat ideal.
La densitat necessària es defineix com el producte de la densitat d’observacions ideal per un coeficient de correlació, 1/K, en el qual K correspon a l’eficiència del treball tenint en compte els mitjans posats a disposició.
Basat en la seva experiència en cartografia de sòls, J. Boulaine indica de manera orientativa que la densitat d’observacions necessària en una zona forestal tropical és igual a la densitat ideal, donada la poca utilitat de les fotografies aèries en aquest cas, en què K és igual a 1. El valor de K augmenta allà on l’ús de fotografies aèries permet disminuir el nombre d’observacions a realitzar; així, K és igual a 20 en zones sense coberta vegetal i topografia ondulada per a una cartografia a escala 1:10.000, i K es troba entre 5 i 10 en zones conreades de regions temperades.
V. t.: cartografia de sòls raonada c. nom. f., densitat d’observacions ideal c. nom. f., densitat d’observacions real c. nom. f., nivell d’intensitat de les observacions de sòls c. nom. m.
en required density of observations
es densidad de observaciones necesaria
fr densité d’observations nécessaire
gl densidade de observacións necesaria

dipòsit necessari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: dipòsit1 m.

fer cessar c. v.
Diccionari jurídic
dret
Destituir.
Ex.: L’han fet cessar del càrrec per pressions externes.
Sin. pref.: destituir v. tr.
V. t.: detallar v. tr., dilucidar v. tr., explicar v. tr.
es hacer cesar, remover

heres necessarius [la] c. nom. m. i f.
Diccionari jurídic
dret romà
Esclau del testador que era nomenat hereu i llibert al mateix temps.

heres suus et necessarius [la] c. nom. m. i f.
Diccionari jurídic
dret romà
Hereu directe i necessari.

processar v. tr.
Diccionari jurídic
dret processal
Formar causa criminal {contra una persona} i declarar-la presumpta culpable d’un delicte en tot o en part.
Ex.: El detingut ja havia estat processat anteriorment.
es procesar