Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veureclaper (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureclaper1 (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureclaper1 (DCA)
 geologia
veureclaper1 (DAGRIC)
 agricultura
veureclaper (ATGC)
 geografia
veureclaper2 (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureclaper2 (DCA)
 geologia
veureclaper2 (DAGRIC)
 agricultura
veureclaper3 (VOCFOR)
 formes i accidents de relleu
veureclaper3 (DCA)
 geologia
Cerca claper a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

claper m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Tros de terra cobert de rocs poc mòbils, en un pendent feble; tartera o pedrusca fixada per la vegetació i el sòl que s’hi genera (englevament), generalment menys rosta que la tartera i la pedrusca mòbil, i que solament es mou per efecte de la solifluxió.
2. Tros de terra molt pedregós (Empordà, Mallorca, Menorca).
V.: pedregar m.
Sin.: clapissa f.
es majano, pedregal
fr clapier

claper1 m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Sin. compl.: clapissa f.
Sin. pref.: vedruna f.

claper1 m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Tros de terra coberta de rocs que, a causa del pendent feble, són poc mòbils.
en stony ground subst.
es majano m., pedregal m.
fr clapier m.

claper1 m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Munt de pedres en el camp.
es majano m.

claper m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Lloc sense vegetació entre conreus.
Sin. abs.: codina f.
2. Munt apilonat de llenya, de pedres, etc.
V. t.: vedruna f.

claper2 m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
Sin. pref.: vedruna f.

claper2 m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Tartera fixada per la vegetació i el sòl.
en stony ground subst.
es majano m., pedregal m.
fr clapier m.

claper2 m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Tros de terra molt pedregós.
es pedregal m.

claper3 m.
Vocabulari forestal
formes i accidents de relleu

claper3 m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Munt apilotat de llenya, de pedres, etc., esp. de pedres tretes d’un terreny per conrear-lo.
en stony ground subst.
es majano m., pedregal m.
fr clapier m.