Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 65 (641 registres)
veureàcid glicocòlic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 gastroenterologia
 quĂ­mica
veureàcid glicocòlic (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureacocanterina (DEM)
 miscel·lĂ nia
 toxicologia
veurealcaloides de la coca (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 farmacologia
 miscel·lĂ nia
veureAlcock, Benjamin (DEM)
 epònims
veurealeucocĂ­tic -a (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureamfĂ­bols sodicocĂ lcics (VMIN)
 mineralogia
veureamputaciĂł de Hancock (DEM)
 cirurgia
veureanisoleucocitosi (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureannexitis gonocòccica (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 obstetrĂ­cia i ginecologia
 semiologia
Cerca coc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcid glicocòlic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
gastroenterologia
quĂ­mica
N-colilglicina, un dels àcids biliars conjugats. Per hidròlisi dóna àcid còlic i glicina. És un poderós detergent.
en glycocholic acid

àcid glicocòlic m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
en glycocholic acid subst.
es ácido glicocólico m.

acocanterina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
miscel·lània
toxicologia
Principi actiu de la planta africana Acocanthera ouabaio. Els natius la utilitzen per emmetzinar fletxes.
Sin. compl.: ouabaĂŻna, uabaĂŻna

alcaloides de la coca m. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
bioquĂ­mica i biologia molecular
farmacologia
miscel·lània
Grup d’alcaloides (1-1,5 %) que hom extreu de les fulles de la coca, químicament derivats de l’ecgonina. El més conegut i gairebé l’únic que hom utilitza és la cocaïna. Són utilitzats com a anestèsics locals, i són estupefaents.

Alcock, Benjamin n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Anatomista irlandès, nat el 1801.
V.: conducte d’Alcock m.

aleucocĂ­tic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Mancat de leucòcits.

amfĂ­bols sodicocĂ lcics c. nom. m. pl.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: amfíbols calcicosòdics c. nom. m. pl.

amputaciĂł de Hancock f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Modificació de l’amputació de Pirogov en què hom conserva una part de l’astràgal.
Sin. compl.: operaciĂł de Hancock

anisoleucocitosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Igualtat en la proporció de les diverses formes de leucòcits neutròfils. Si el nombre total de neutròfils és superior o inferior al normal, hom parla d’anisohipercitosi o anisohipocitosi, respectivament.
Sin. compl.: anisonormocitosi

annexitis gonocòccica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
obstetrĂ­cia i ginecologia
semiologia
Annexitis provocada pel bacteri Neisseria gonorrhoeae. Es presenta especialment en dones que tenen prèviament una infecció gonocòccica del coll uterí. La forma de presentació és el piosàlpinx.