Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecohesió (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veurecohesió (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecohesió1 (DGEOL)
 geologia general
veurecohesió (DCA)
 física
veurecohesió (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurecohesió (DAGRIC)
 agricultura
veurecohesió2 (DGEOL)
 cristal·lografia
veurecohesió aparent (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecohesió aparent (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecohesió semàntica (LDLHL)
 didàctica de la llengua
Cerca cohesió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cohesió f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

cohesió f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en cohesion subst.
es cohesión f.
fr cohésion f.

cohesió1 f.
Diccionari de geologia
geologia general
1. Tendència dels elements constitutius d’una estructura cristal·lina a mantenir invariablement llurs posicions relatives. En depenen diverses propietats físiques i químiques, com el clivatge, la duresa, la ductilitat, la corrosió, etc.
2. Expressió de les forces que uneixen els cristalls d’una roca els uns amb els altres.
3. Unió o atracció de substàncies que tenen el mateix caràcter; per ex., les molècules d’aigua o les partícules del sòl.
en cohesion
es cohesión
fr cohésion

cohesió f.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Força d’atracció que manté unides les partícules d’un cos o un sòl.
Sin. compl.: coherència f.
en cohesion subst.
es cohesión f.
fr cohésion f.

cohesió f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en cohesion subst.
es cohesión f.
fr cohésion f.

cohesió f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Propietat de les partícules d’un sòl que fa que es mantinguin lligades entre elles i s’eviti l’esfondrament del sòl.
es cohesión f.

cohesió2 f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Força que manté unides les molècules d’un cristall i que s’oposa a qualsevol deformació permanent que pot acabar en una disgregació de les seves partícules; pot ésser provada mitjançant un xoc o mitjançant la percussió, la pressió, la torsió, la tracció, l’efecte d’una ratlla, el raspat, etc.
en coherence, cohesion, cohesiveness
es coherencia, cohesión
fr cohésion

cohesió aparent c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en apparent cohesion subst.
es cohesión aparente c. nom. f.
fr cohésion apparente c. nom. f.

cohesió aparent c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Organització de les partícules d’un sòl en estat humit a causa de forces capil·lars que les mantenen unides.
en apparent cohesion
es cohesión aparente
fr cohésion apparente
gl cohesión aparente
pt coesão aparente

cohesió semàntica f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en semantic cohesion subst.
es cohesión semántica f.
fr cohésion sémantique f.