Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veurecèl·lula T col·laboradora (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veurecèl·lula col·laboradora (DEM)
 citologia
 immunologia
veureCentre Col·laborador del PNUMA per a l’Energia i el Medi Ambient (DCA)
 ciències polĂ­tiques
veureentitat col·laboradora en la gestió de la Seguretat Social (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurelimfòcit T col·laborador (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
Cerca col·laborador a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cèl·lula T col·laboradora c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en helper T cell subst.

cèl·lula col·laboradora f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
immunologia
Varietat de limfòcits T que col·laboren en la formació d’anticossos per part dels limfòcits B; la seva funció consisteix a presentar l’antigen de manera que pugui ésser reconegut per les cèl·lules formadores d’anticossos. També són anomenades correntment pel mot anglès original, és a dir, cèl·lules helper.
Sin. compl.: cèl·lula helper
en helper cell

Centre Col·laborador del PNUMA per a l’Energia i el Medi Ambient n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Centre de recerca i gestió ambientals establert a Dinamarca el 1990 sota el marc del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i amb la col·laboració de l’Agència Danesa per al Desenvolupament Internacional i el Laboratori Nacional de Riso, que desenvolupa funcions de promoció i assessorament d’institucions, de científics i del mateix PNUMA en el camp ambiental i, principalment, del desenvolupament sostenible.
en Energy and Environment n. pr., UNEP Collaborating Centre on Energy and Environment n. pr.
es Centro Colaborador del PNUMA para la EnergĂ­a y el Medio Ambiente n. pr. m.
fr Centre Collaborateur du PNUE pour l’énérgie et l’environnement n. pr. m.

entitat col·laboradora en la gestió de la Seguretat Social c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret del treball i de la seguretat social
Entitat que aporta la seva co?laboraciĂł en la gestiĂł de les prestacions de la Seguretat Social.
es entidad colaboradora en la gestiĂłn de la Seguridad Social

limfòcit T col·laborador m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
Limfòcit T responsable de reconèixer específicament un antigen; defineix i regula la resposta immunitària tant cel·lular com humoral. Normalment aquesta funció correspon als limfòcits T CD4+ que reconeixen l’antigen en el context de les molècules d’histocompatibilitat de classe II.