Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurecèl·lula T col·laboradora (BIOQ)
 bioquímica
veurecèl·lula col·laboradora (DEM)
 citologia
 immunologia
veureCentre Col·laborador del PNUMA per a l’Energia i el Medi Ambient (DCA)
 ciències polítiques
veureentitat col·laboradora en la gestió de la Seguretat Social (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurelimfòcit T col·laborador (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoteràpia
 immunologia
veuremútua col·laboradora amb la Seguretat Social (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
Cerca col·laborador a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cèl·lula T col·laboradora c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en helper T cell subst.

cèl·lula col·laboradora f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
immunologia
Varietat de limfòcits T que col·laboren en la formació d’anticossos per part dels limfòcits B; la seva funció consisteix a presentar l’antigen de manera que pugui ésser reconegut per les cèl·lules formadores d’anticossos. També són anomenades correntment pel mot anglès original, és a dir, cèl·lules helper.
Sin. compl.: cèl·lula helper
en helper cell

Centre Col·laborador del PNUMA per a l’Energia i el Medi Ambient n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Centre de recerca i gestió ambientals establert a Dinamarca el 1990 sota el marc del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i amb la col·laboració de l’Agència Danesa per al Desenvolupament Internacional i el Laboratori Nacional de Riso, que desenvolupa funcions de promoció i assessorament d’institucions, de científics i del mateix PNUMA en el camp ambiental i, principalment, del desenvolupament sostenible.
en Energy and Environment n. pr., UNEP Collaborating Centre on Energy and Environment n. pr.
es Centro Colaborador del PNUMA para la Energía y el Medio Ambiente n. pr. m.
fr Centre Collaborateur du PNUE pour l’énérgie et l’environnement n. pr. m.

entitat col·laboradora en la gestió de la Seguretat Social c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Entitat que aporta la seva co?laboració en la gestió de les prestacions de la Seguretat Social.
es entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social

limfòcit T col·laborador m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoteràpia
immunologia
Limfòcit T responsable de reconèixer específicament un antigen; defineix i regula la resposta immunitària tant cel·lular com humoral. Normalment aquesta funció correspon als limfòcits T CD4+ que reconeixen l’antigen en el context de les molècules d’histocompatibilitat de classe II.

mútua col·laboradora amb la Seguretat Social c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Entitat privada sense ànim de lucre que col·labora en la gestió de la Seguretat Social, sota la seva direcció i tutela, els associats de la qual assumeixen una responsabilitat mancomunada.
es mutua colaboradora con la Seguridad Social