Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurecol·lapse (DEM)
 cardiologia
 malalties i síndromes
veurecol·lapse d’agregats (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecol·lapse de l’estructura (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecol·lapse pulmonar (DEM)
 malalties i síndromes
 pneumologia
veureestructura de col·lapse (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurehidrocol·lapse (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veuresisme de col·lapse (DGEOL)
 geofísica
Cerca col·lapse a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

col·lapse m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
malalties i síndromes
Síndrome caracteritzada principalment per una hipotensió arterial, important i d’instauració ràpida, acompanyada d’una insuficiència circulatòria aguda perifèrica. La simptomatologia és la pròpia de la hipotensió i la insuficiència circulatòria. El col·lapse pot acabar produint un xoc. Els límits entre el col·lapse i l’estat de xoc no són fàcils d’establir: ambdós termes serveixen per a designar uns fets clínics que moltes vegades poden semblar força similars, i sovint es confonen. Entre tots dos, la diferència seria només de grau, i la delimitació, purament clínica, i, per tant, de límits imprecisos.
de Kollaps
en collapse
es colapso
fr collapsus
it collasso

col·lapse d’agregats c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Procés de degradació de l’estructura d’un sòl per desintegració dels agregats a causa d’una humectació ràpida en sòls amb baixa estabilitat estructural. Les partícules no s’arriben a individualitzar perquè no es tracta d’una dispersió. Si té lloc en la superfície del sòl, pot ser l’origen d’un segell que en assecar-se donarà lloc a una crosta superficial. Si el sòl presenta esquerdes, el material alliberat i transportat per l’aigua dins de l’esquerda pot dipositar-s’hi i en assecar-se constituir una capa endurida dins de l’esquerda, la qual cosa dificultarà la percolació de l’aigua i l’exploració radicular de l’horitzó subjacent.
Sin. compl.: col·lapse de l’estructura c. nom. m.
en aggregate slaking
es colapso de agregados
fr battance
gl colapso de agregados
pt colapso de agregados

col·lapse de l’estructura c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Col·lapse d’agregats.
Sin. pref.: col·lapse d’agregats c. nom. m.
en agregate colapso
es colapso de la estructura
fr colapse des agrégats
gl colapso de agregados
pt colapso da estrutura

col·lapse pulmonar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
pneumologia
Atelèctasi deguda a una obstrucció bronquial, un embassament pleural o un pneumotòrax, o altres causes menys freqüents. Pot afectar tot el pulmó o una part.

estructura de col·lapse f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
sedimentologia: petrologia sedimentària
Esllavissada d’un paquet de capes produïda per la gravetat, que es col·loca gairebé paral·lelament a un vessant.
Sin.: deformació per lliscament f.
en collapse structure
fr décoiffement

hidrocol·lapse m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Reordenació de partícules i canvi de volum del sòl quan les tensions entre les partícules excedeixen la força d’unió entre elles en saturar-se d’aigua. Té lloc quan un sòl sec, generalment un loess, se satura d’aigua, la qual cosa provoca que les unions entre partícules es debilitin i l’estructura es destrueixi bruscament. La densitat aparent augmenta i pot tenir lloc un assentament del terreny. En el cas que esdevinguin assentaments diferencials, poden produir danys importants en les construccions i infraestructures construïdes sobre aquesta mena de sòls.
en hydrocollapse
es hidrocolapso
fr hydro effondrement
gl hidrocolapso
pt colapso hídrico

sisme de col·lapse m.
Diccionari de geologia
geofísica
Terratrèmol produït per l’esfondrament de cavitats naturals o artificials.
en collapse earthquake
es terremoto de colapso
fr tremblement de terre d’effondrement