Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 28 (271 registres)
veuread colorandam possessionem (DJC)
 dret romĂ 
veureadaptaciĂł al color (DEM)
 oftalmologia
veureadenocarcinoma colorectal (DEM)
 gastroenterologia
 neurologia
 oncologia i radioterĂ pia
veureadenoma colorectal (DEM)
 anatomia patològica
 gastroenterologia
veureagnòsia dels colors (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 oftalmologia
veureanàlisi colorimètrica (AQQ)
 quĂ­mica
veureargiles versicolors (DGEOL)
 geologia històrica
veurecĂ ncer colorectal (DEM)
 gastroenterologia
 oncologia i radioterĂ pia
veurecĂ ncer colorectal familiar (DEM)
 gastroenterologia
 genètica
 oncologia i radioterĂ pia
veurecarcinoma colorectal (DEM)
 gastroenterologia
 oncologia i radioterĂ pia
Cerca color a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ad colorandam possessionem [la] loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Per a il·lustrar el títol de propietat sobre un bé i establir-ne els límits.
Ex.: El tribunal valorà el document autenticat presentat pel litigant ad colorandam possessionem, en el qual consta que és propietari d’una casa al terme municipal de Vinçà.

adaptaciĂł al color f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
AdaptaciĂł que Ă©s resposta a les variacions del to o la brillantor dels colors.

adenocarcinoma colorectal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
neurologia
oncologia i radioterĂ pia
Adenocarcinoma ben diferenciat o moderadament diferenciat del còlon o del recte, secretor de quantitats variables de mucina i localitzat preferentment en l’àrea rectosigmoïdal. Hom en distingeix dues varietats macroscòpiques de creixement: polipoide, més freqüent en el còlon dret, i anular o o estenosant, de predomini en el còlon esquerre. S’han proposat diverses classificacions d’estadificació del tumor, la més acceptada de les quals és la de Dukes, modificada per Astler i Coller. Les metàstasis s’efectuen principalment en els ganglis limfàtics regionals i en el fetge. Altres localitzacions metastàtiques relativament freqüents són el peritoneu, el fetge, el pulmó i els ovaris. Hom n’ha identificat diverses condicions genètiques que predisposen l’aparició del tumor: poliposi còlica familiar, càncer colorectal hereditari no lligat a la poliposi (síndrome de Lynch), síndrome de Torre-Muir i càncer colorectal familiar. Altres factors predisposants són la malaltia inflamatòria intestinal i la irradiació pelviana.

adenoma colorectal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
gastroenterologia
Tumor epitelial benigne del còlon i del recte. Comprèn l’adenoma tubular o pòlip adenomatós i l’adenoma vellós.

agnòsia dels colors f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
oftalmologia
Agnòsia visual caracteritzada per una alteració de la identificació dels colors.

anàlisi colorimètrica c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Anàlisi espectrofotomètrica que utilitza la radiació visible.
en colorimetric analysis subst.

argiles versicolors f. pl.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Nom donat a les argiles del Keuper.
Sin.: argiles bigarrades f. pl.

cĂ ncer colorectal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
oncologia i radioterĂ pia
Tumor maligne del budell gros o del recte, gairebé sempre un adenocarcinoma. Altres formes microscòpiques de carcinoma són el carcinoma mucinós, el carcinoma de cèl·lules d’anell sigil·lar, el carcinoma escatós, el carcinoma rabdoide, el carcinoma basaloide o cloacogènic, el coriocarcinoma i el carcinoma endocrí. Més rarament es presenten altres tipus de neoplasia maligna, com el limfoma maligne, el melanoma, el sarcoma de Kaposi, l’angiosarcoma, l’histiocitoma fibrós maligne, el carcinosarcoma i els tumors metastàtics.

cĂ ncer colorectal familiar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
genètica
oncologia i radioterĂ pia
Càncer del còlon o del recte de presentació familiar, probablement d’origen genètic. Representa entre el 25 i el 50 % del conjunt de casos de càncer colorectal.

carcinoma colorectal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
oncologia i radioterĂ pia
Carcinoma desenvolupat en el còlon o en el recte, habitualment un adenocarcinoma ben diferenciat secretor de quantitats variables de mucina. Les cèl·lules tumorals són representades per una combinació de cèl·lules cilíndriques i cèl·lules calciformes, amb la participació ocasional de cèl·lules endocrines i excepcionalment de cèl·lules de Paneth. El tumor presenta una reacció inflamatòria i desmoplàstica, particularment prominent en les seves vores. La massa tumoral pot envair totes les túniques de l’intestí i estendre’s vers el greix pericòlic, els espais perineurals i les venes. Hom ha descrit altres tipus histològics de carcinoma colorectal: carcinoma mucinós, carcinoma de cèl·lules d’anell sigil·lar (carcinoma tipus linitis plàstica), carcinoma escatós, carcinoma adenoscatós, carcinoma de cèl·lules clares, carcinoma basaloide, cloacogènic), carcinoma rabdoide, coriocarcinoma, carcinoma neuroendocrí i carcinoma de cèl·lules petites.
V. t.: adenocarcinoma colorectal m.