Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 35 (343 registres)
veureactinomicoma (DEM)
 anatomia patològica
 microbiologia i patologia infecciosa
veureadenoangiosarcoma (DEM)
 angiologia
 endocrinologia i nutrició
 oncologia i radioteràpia
veureadenocondrosarcoma (DEM)
 anatomia patològica
 oncologia i radioteràpia
veureadenomiosarcoma (DEM)
 anatomia patològica
 citologia
veureadenomixosarcoma (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 oncologia i radioteràpia
veureadenosarcoma (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 oncologia i radioteràpia
veureAdministració comarcal (DJC)
 dret públic
veureaixeta de monocomandament (LMC)
 construcció
veureangiosarcoma associat amb limfoedema (DEM)
 angiologia
 hematologia i hemoteràpia
 oncologia i radioteràpia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureangiosarcoma cutani no associat amb limfoedema (DEM)
 angiologia
 dermatologia
 geriatria
 oncologia i radioteràpia
Cerca coma a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actinomicoma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
microbiologia i patologia infecciosa
Lesió tumoral produïda per bacteris del gènere actinomices.
de Strahlenpilzgeschwulst
en actinomycoma
es actinomicoma
fr actinomycome
it attinomicoma

adenoangiosarcoma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
endocrinologia i nutrició
oncologia i radioteràpia
Angiosarcoma que afecta estructures glandulars.

adenocondrosarcoma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
oncologia i radioteràpia
Tumor que conté elements d’adenoma, condroma i sarcoma.

adenomiosarcoma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
citologia
Tumor mesodèrmic mixt que conté cèl·lules musculars estriades.

adenomixosarcoma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
oncologia i radioteràpia
Sarcoma que conté elements glandulars i mucosos.

adenosarcoma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
oncologia i radioteràpia
Tumor mixt compost d’elements sarcomatosos i elements glandulars. La forma embrionària és el tumor de Wilms.
Sin. compl.: sarcoadenoma

Administració comarcal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Conjunt d’òrgans, jeràrquicament ordenats, que actuen amb personalitat jurídica única sota la direcció de la presidència del consell comarcal per a desenvolupar les funcions executives de caràcter administratiu que són competència comarcal.
es Administración comarcal

aixeta de monocomandament f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: aixeta de palanca f.
de Einhebelmischer
en mixer
es grifo monomando
fr mitigeur

angiosarcoma associat amb limfoedema m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
hematologia i hemoteràpia
oncologia i radioteràpia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Denominació actual del limfoangiosarcoma. Malgrat que aquest terme és emprat habitualment, aquesta lesió és essencialment idèntica a l’angiosarcoma cutani no associat amb limfoedema. En tot cas, l’únic fet remarcable que proporcionaria algun suport a la diferenciació limfàtica d’aquest tumor és l’associació amb àrees de limfoangiomatosi, mesclades imperceptiblement amb zones d’angiosarcoma autèntic. La microscòpia electrònica demostra que no hi ha diferències ultraestructurals entre el tumor originat en un limfoedema i el que no ho és.

angiosarcoma cutani no associat amb limfoedema m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
dermatologia
geriatria
oncologia i radioteràpia
Angiosarcoma de la pell, localitzat preferentment al cap i al coll, sobretot al cuir cabellut i la part superior del front. Es presenta preferentment en persones entre 70 i 80 anys, en forma d’una àrea indurada, blavosa o pupúria, semblant a una contusió o a una macadura. La presència freqüent d’un anell eritematós perifèric, de nodes satèl·lits i de petits focus d’hemorràgia intratumoral semblants a ampul·les hemàtiques, i la tendència a sagnar espontàniament o al més mínim contacte són molt característiques. Hom hi observa histològicament una proliferació endotelial atípica amb cèl·lules grans, polimòrfiques, cuboides o fusiformes. En els casos pobrament diferenciats, el creixement és molt ràpid amb invasió del teixit cel·lular subcutani i la fàscia adjacents. En molts casos es tracta de tumors molt diferenciats o moderadament ben diferenciats, que suggereixen l’existència d’un hemangioma pobrament delimitat, circumstància desmentida per la presència de canals vasculars anastomitzats que formen una xarxa sinusoïdal. El pronòstic és molt infaust i la mort s’esdevé per extensió local del tumor o per metàstasis dels ganglis limfàtics cervicals o de vísceres (pulmó, fetge i melsa).
Sin. compl.: angioendotelioma maligne