Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (30 registres)
veurealt comissionat | alta comissionada (DJC)
 dret
veureComissió (CINZ)
 zoologia
veurecomissió (DJC)
 dret mercantil
veurecomissió activa (DJC)
 dret penal
veureComissió Balenera Internacional (DCA)
 ciències polítiques
veureComissió Brandt (DCA)
 ciències polítiques
veureComissió Brundtland (DCA)
 ciències polítiques
veurecomissió de la cambra (DJC)
 dret constitucional
veureComissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (DCA)
 ciències polítiques
veureComissió Econòmica per a Europa (DCA)
 ciències polítiques
Cerca comissió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alt comissionat | alta comissionada c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Comissionat d’alt nivell o del màxim rang.
Ex.: El Síndic de Greuges valencià és un alt comissionat de les Corts Valencianes.
es alto comisionado | alta comisionada

Comissió n. pr. f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Nom abreujat de la Comissió Internacional de Nomenclatura Zoològica.
en Comission subst.

comissió f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: contracte de comissió c. nom. m.

comissió activa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte en què la comissió o realització es duu a terme mitjançant activitat positiva, moviments corporals, tant si es tracta d’un delicte de mera activitat com de resultat.
V. t.: causalitat f., comissió per omissió c. nom. f.
es comisión activa

Comissió Balenera Internacional n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: CBI
ciències polítiques
Organització creada l’any 1946 amb l’objectiu d’establir regulacions per a la conservació, el desenvolupament i l’explotació òptima de les balenes en el marc del Conveni per a la regulació de la pesca de balenes.
en International Whaling Comission n. pr.
es Comisión Ballenera Internacional n. pr. f.
fr Commission Balenière International n. pr. f.

Comissió Brandt n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Comissió Independent per al Desenvolupament Internacional.
Sin. pref.: Comissió Independent per al Desenvolupament Internacional n. pr. f.
en Brandt Commission n. pr.
es Comisión Brandt n. pr. f.
fr Commission Brandt n. pr. f.

Comissió Brundtland n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i Desenvolupament.
Sin. pref.: Comissió Mundial sobre el Medi Ambient i Desenvolupament n. pr. f.
en Brundtland Comission n. pr.
es Comisión Brundtland n. pr. f.
fr Commission Brundtland n. pr. f.

comissió de la cambra c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Comissió parlamentària.
Sin. pref.: comissió parlamentària c. nom. f.
es comisión de cámara, comisión parlamentaria

Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: UNECE
ciències polítiques
Organisme creat l’any 1947 pel Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides amb l’objectiu de fer créixer l’activitat econòmica d’Europa després de la Segona Guerra Mundial i d’enfortir les relacions entre els països europeus i també amb altres països. Els membres integrants són països europeus i nord-americans. En el camp mediambiental, els països de la Comissió estan obligats a presentar biennalment el recull de les polítiques i estratègies ambientals que duen a terme. Entre els acords assolits per la Comissió destaquen el Conveni per a la contaminació atmosfèrica transfronterera a llarga distància (1979) i el Conveni per a l’avaluació d’impacte ambiental en un context transfronterer (1991).
Sin. compl.: Comissió Econòmica per a Europa n. pr. f.
en United Nations Economic Comission for Europe n. pr.
es Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa n. pr. f.
fr Commission Économique des Nations Unides pour l’Europe n. pr. f.

Comissió Econòmica per a Europa n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa.
Sin. pref.: Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa n. pr. f.
en Economic Comission for Europe n. pr.
es Comisión Económica para Europa n. pr. f.
fr Commission Économique pour l’Europe n. pr. f.