Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureacomplir (DJC)
 dret pĂşblic
veurecomplir1 (DJC)
 dret pĂşblic
veurecomplir (NOV)
 enginyeria
veurecomplir (DPF)
 transport ferroviari
veurecomplir2 (DJC)
 dret
veurecomplir condemna (DJC)
 dret
veurecomplir condicions (DJC)
 dret
veurecomplir una condemna (DJC)
 dret
veureincomplir (DJC)
 dret
Cerca complir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acomplir v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Donar efecte o donar cap {a un projecte, a una ordre o a un encĂ rrec}.
Ex.: El personal administratiu ha d’acomplir les tasques que li pertoquen.
Sin. compl.: complir1 v. tr., donar compliment c. v., dur a terme c. v., executar1 v. tr., portar a cap c. v., portar a efecte c. v., portar a terme c. v., realitzar v. tr.
es cumplimentar, cumplir, dar cumplimiento, desempeñar, llevar a cabo, llevar a efecto, llevar a término, verificar

complir1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Acomplir.
Ex.: Ha de complir les seves obligacions com a president.
Sin. pref.: acomplir v. tr.
es cumplimentar

complir v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 35 de la segona sèrie.

complir v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Fer allò que és ordenat, com les precaucions que hom té assenyalades.
es cumplir

complir2 v. intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fer o executar completament el propi deure o les pròpies promeses.
Ex.: L’han acomiadat de l’empresa perquè no complia amb les seves obligacions.
es cumplir

complir condemna c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Estar en procés d’executar una pena.
Ex.: El van repatriar perquè complís condemna al seu país.
Sin. compl.: complir una condemna c. v.
es cumplir condena

complir condicions c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Posseir les condicions necessĂ ries per a fer una funciĂł.
Ex.: L’han contractat perquè compleix condicions per a ocupar el càrrec de gerent.
Sin. compl.: reunir condicions c. v.
es reunir condiciones

complir una condemna c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Complir condemna.
Ex.: Segons la sentència, ha de complir una condemna de vuit anys de presó.
Sin. pref.: complir condemna c. v.
es cumplir condena

incomplir v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
No complir o deixar de complir {una obligaciĂł, un deure o una promesa}.
Ex.: L’acord va ser rescindit perquè una de les parts va incomplir les seves obligacions.
es incumplir