Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (23 registres)
veurecistella de la compra (FONECO)
 economia
veurecompra (COFI)
 comptabilitat
veurecomprador | compradora (DJC)
 dret civil
veurecomprador final (FONECO)
 economia
veurecomprar (DJC)
 dret
veurecomprar a condició (DJC)
 dret
veurecomprar fiat (DJC)
 dret
veurecompravenda (VOCFOR)
 generalitats
veurecompravenda1 (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veurecompravenda2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
Cerca compra a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cistella de la compra c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
V.: cistell de consum c. nom. m.
en consumption bundle subst.

compra f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en buying subst., purchase subst.
es compra f.

comprador | compradora m. | f.
Diccionari jurídic
dret civil
Subjecte del contracte de compravenda que s’obliga a pagar un preu en diners per un bé a canvi de rebre’l.
V. t.: contracte de compravenda1 c. nom. m., contracte de compravenda2 c. nom. m., venedor | venedora1 m. | f.
es comprador | compradora

comprador final c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
en final buyer subst.

comprar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Adquirir {alguna cosa} a canvi d’un import convingut.
Ex.: El conseller d’Economia confia que el poble comprarà bons de la Generalitat. L’Ajuntament ha comprat el solar a una empresa privada.
es comprar

comprar a condició c. v.
Diccionari jurídic
dret
Comprar sota la reserva de poder tornar l’objecte de la compra.
Ex.: Va comprar la mercaderia a condició. L’empresa ha comprat la maquinària a condició.
es comprar a condición

comprar fiat c. v.
Diccionari jurídic
dret
Comprar sense pagar al comptat.
Ex.: Aquesta empresa no ens permet comprar fiat, haurem de buscar altres proveïdors.
es comprar a crédito

compravenda f.
Vocabulari forestal
generalitats

compravenda1 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Contracte de compravenda1.
Sin. pref.: contracte de compravenda1 c. nom. m.
es compraventa

compravenda2 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Contracte de compravenda2.
Sin. pref.: contracte de compravenda2 c. nom. m.
es compraventa