Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veurea comptar de (DJC)
 dret
veurea comptar des de (DJC)
 dret
veurecomptar les travesses (DPF)
 transport ferroviari
veuredescomptar1 (DJC)
 dret
veuredescomptar2 (DJC)
 dret
veuredescomptar3 (DJC)
 dret
veurerecomptar (VOCFOR)
 teoria i estadística
Cerca comptar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a comptar de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A partir de.
Ex.: El termini de lliurament és de tres mesos a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Sin. pref.: a partir de loc. prep.
es a contar de, a partir de, desde

a comptar des de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A partir de.
Ex.: Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació.
Sin. pref.: a partir de loc. prep.
es a contar de, a partir de, desde

comptar les travesses loc. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Conduir un tren de velocitat molt baixa i amb moltes parades.
fr compter les traverses

descomptar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
No comptar, excloure o treure {una quantitat de diners} d’un compte bancari.
Ex.: Si la comanda supera els cinquanta euros, l’empresa descompta els ports de les mercaderies al client.
es descontar

descomptar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Rebaixar, deduir o restar {una quantitat} de l’import d’una factura, d’un deute o d’una obligació.
Ex.: Va haver de faltar uns dies a la feina i a final de mes li han descomptat part del sou.
es descontar

descomptar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Prestar moneda {sobre alguna cosa} descomptant l’interès corresponent.
Ex.: El banc ha descomptat lletres a l’empresari.
es descontar

recomptar v. tr.
Vocabulari forestal
teoria i estadística
V.: inventariar2 v. tr.