Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (90 registres)
veurea compte1 (DJC)
 dret
veurea compte2 (DJC)
 dret
veurea compte de (DJC)
 dret
veurea compte i risc de (DJC)
 dret
veureacompte (VOCFOR)
 generalitats
veureanotaciĂł en compte (DJC)
 dret mercantil
veureauditor de comptes | auditora de comptes (DJC)
 dret mercantil
veureauditoria de comptes (DJC)
 dret mercantil
veurebalança per compte corrent (FONECO)
 economia
veurebalança per compte financer (FONECO)
 economia
Cerca compte a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a compte1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Per endavant1.
Ex.: El comerciant li ha demanat que li pagués cinquanta euros a compte.
Sin. pref.: per endavant1 loc. adv.
es a cuenta, de antemano, por adelantado, por anticipado

a compte2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Per endavant2.
Ex.: Per quantitats inferiors a deu euros només accepten pagaments a compte.
Sin. pref.: per endavant2 loc. adj.
es a cuenta, de antemano, por adelantado, por anticipado

a compte de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A cĂ rrec de2.
Ex.: Les persones acollidores tenen dret a una indemnització econòmica a compte dels hereus de les persones acollides. De vegades no és legal fer transaccions a compte d’altri.
Sin. pref.: a cĂ rrec de2 loc. prep.
es por cuenta de

a compte i risc de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A cĂ rrec de2.
Ex.: Les despeses generades van a compte i risc del titular de la franquĂ­cia.
Sin. pref.: a cĂ rrec de2 loc. prep.
es a cuenta y riesgo, a riesgo y ventura

acompte m.
Vocabulari forestal
generalitats
Sin. pref.: bestreta f.

anotaciĂł en compte c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Assentament realitzat en determinats mercats de valors que té per finalitat evitar el maneig físic dels valors mobiliaris.
es anotaciĂłn en cuenta

auditor de comptes | auditora de comptes c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Persona autoritzada que duu a terme l’activitat de revisar i verificar els comptes anuals, altres estats financers o documents comptables d’una entitat per a emetre un informe sobre la fiabilitat d’aquests documents, el qual pot tenir efectes davant de terceres persones.
V. t.: auditoria1 f.
es auditor de cuentas | auditora de cuentas

auditoria de comptes c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
V.: auditoria1 f.

balança per compte corrent c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Transaccions que no generen passius. És la suma de la balança de béns i serveis, les transferències internacionals netes i la renda neta dels factors.
Sin.: balança corrent c. nom. f.
en balance of payments on current account subst.

balança per compte financer c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Transaccions internacionals que impliquen la compra o la venda d’actius i, per tant, creen passius futurs.
Sin.: compte financer c. nom. m.
en balance of payments on financial account subst.