Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureconcessió (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureconcessió (DJC)
 dret
veureconcessió (DPF)
 transport ferroviari
veureconcessió d’explotació (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureconcessió de patents (DJC)
 dret mercantil
veureconcessió derivada (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureconcessió directa (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureconcessió forestal (DAGRIC)
 agricultura
veureconcessió minera (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureconcessionari | concessionària1 (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
Cerca concessió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

concessió f.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

concessió f.
Diccionari jurídic
dret
Permís legal de dur a terme alguna obra o explotar algun bé en exclusiva.
Ex.: Concessió per a construir un canal. Concessió de ferrocarrils. Concessió de mines. Obtenir la concessió d’un treball.
es concesión

concessió f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
1. Acord del govern que permet a una companyia explotar un servei ferroviari subjectant-se a unes condicions fixades.
2. Acord de la companyia amb una altra societat o persona per deixar-li fornir uns serveis útils dintre de l’explotació ferroviària, però per compte propi i no de la companyia.
es concesión

concessió d’explotació f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Propietat minera constituïda per l’agregació sense discontinuïtat d’unitats territorials bàsiques, ant. pertinences, i avui (Llei de mines de 1973) quadrícules mineres. Les concessions són atorgades per períodes de trenta anys, prorrogables a noranta.
en exploitation concession
es concesión minera
fr concession d’exploitation

concessió de patents c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
LLicència d’explotació.
Sin. pref.: llicència d’explotació c. nom. f.
es concesión de patentes

concessió derivada f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Concessió atorgada al sol·licitant que prèviament hagi obtingut un permís d’investigació. La concessió, per consegüent, deriva d’aquesta recerca.
Ant.: concessió directa f.
es concesión derivada
fr concession dérivée

concessió directa f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Concessió minera feta al sol·licitant sense necessitat d’obtenir prèviament un permís d’investigació, en els casos en què els recursos de la secció C (minerals) siguin prou coneguts, i sigui viable l’aprofitament racional dels minerals o hagin estat explotats prèviament.
Ant.: concessió derivada f.
en direct concession
es concesión directa
fr concession directe

concessió forestal f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Autorització temporal donada pel propietari d’un bosc a una altra persona per explotar-ne una part.
es concesión forestal f.

concessió minera f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
1. Part del terreny de domini públic cedida a un particular, o a una empresa, a fi de retenir-la i d’explorar-la d’acord amb la Llei de mines.
2. Quadrícula minera.
Sin. compl.: pertinença minera f.
en claim, mining claim
es concesión minera
fr concession minière

concessionari | concessionària1 m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal