Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureabús de confiança (DJC)
 dret penal
veurecoeficient de confiança (DEM)
 física
 investigació, metodologia i estadística
veurehereu de confiança | hereva de confiança1 (DJC)
 dret civil
veurehereu de confiança | hereva de confiança2 (DJC)
 història del dret
veureinterval de confiança (AQQ)
 química
veureinterval de confiança (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veureinterval de confiança (INFCOM2)
 infermeria comunitària
veureqüestió de confiança (DJC)
 dret
veurevot de confiança (DJC)
 dret
Cerca confiança a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abús de confiança c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Acte il·lícit que consisteix a violar deures especials de lleialtat derivats de lligams entre l’autor i la víctima, de manera que aquell s’aprofita de les facilitats que aquesta relació comporta.
es abuso de confianza

coeficient de confiança m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
investigació, metodologia i estadística
Indicador de la credibilitat d’un mesurament basat en la comparació dels resultats obtinguts en una prova inicial i en una de comprovació efectuada amb procediment diferent, o entre els obtinguts en dues proves realitzades amb procediment similar.
en reliability coefficient

hereu de confiança | hereva de confiança1 c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Persona nomenada en testament que rep una herència o part d’ella amb encàrrec de destinar-la als fins que el testador li ha comunicat reservadament.
es heredero de confianza | heredera de confianza

hereu de confiança | hereva de confiança2 c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Institució d’un o diversos hereus perquè donessin als béns el destí que la persona causant els havia encomanat de paraula o per escrit.
es heredero de confianza | heredera de confianza

interval de confiança c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Interval de valors entre els quals hi ha una probabilitat determinada que el valor veritable hi estigui comprès.
en confidence interval subst.

interval de confiança m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
Interval calculat, per a una probabilitat donada, perquè el valor veritable d’una mesura hi estigui contingut.

interval de confiança m.
Infermeria comunitària (2a part)
infermeria comunitària
en confidence interval subst.
es intervalo de confianza m.

qüestió de confiança c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Plantejament que el Govern presenta al Parlament per comprovar si en mereix la confiança.
es cuestión de confianza

vot de confiança c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Autorització o facultat que es dona a algú perquè actuï o decideixi lliurement en un afer.
es voto de confianza