Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureconflicte (VPCA)
veureconflicte (DEM)
 neurologia
 salut mental
veureconflicte (DJC)
 dret
veureconflicte cognitiu (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureconflicte col·lectiu (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureconflicte d'aproximació-aproximació (VPCA)
veureconflicte d’aproximació-aproximació (DEM)
 neurologia
 salut mental
veureconflicte d'aproximació-evitació (VPCA)
veureconflicte d’aproximació-evitació (DEM)
 neurologia
 salut mental
veureconflicte d'evitació-evitació (VPCA)
Cerca conflicte a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conflicte m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1933; Garau 1976; Tobeña 1977.
en conflict subst.

conflicte m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Situació de tensió o malestar soferta per un organisme quan hom li provoca simultàniament dues o més respostes incompatibles, mostrant una conducta indecisa i vacil·lant.

conflicte m.
Diccionari jurídic
dret
Contesa entre dos organismes polítics o judicials que es disputen un dret o una atribució.
Ex.: Un conflicte entre la jurisdicció civil i l’eclesiàstica.
es conflicto

conflicte cognitiu m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en cognitive conflict subst.
es conflicto cognitivo m.
fr conflit cognitif m.

conflicte col·lectiu c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Discrepància sorgida entre l’empresari o l’empresària i un grup genèric de treballadors que afecta els interessos d’aquests.
es conflicto colectivo

conflicte d'aproximació-aproximació c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en approach-approach conflict subst., positive-positive conflict subst.

conflicte d’aproximació-aproximació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Conflicte generat quan un organisme és atret per dos estímuls positius o desitja dues metes que són parcialment o totalment incompatibles.
Sin. compl.: conflicte positiu-positiu

conflicte d'aproximació-evitació c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en approach-avoidance conflict subst.

conflicte d’aproximació-evitació m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Conflicte creat en ésser exposat un organisme a un objecte o situació que té estímuls positius i negatius. El conflicte sorgeix perquè l’organisme no pot aproximar-se als positius evitant alhora els negatius.
Sin. compl.: conflicte positiu-negatiu

conflicte d'evitació-evitació c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en avoidance-avoidance conflict subst.