Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureconfluent (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 glacialisme i periglacialisme
 hidrogeologia
veureconfluent (ATGC)
 geografia
veurepapil·lomatosi confluent i reticulada (DEM)
 anatomia patol√≤gica
 dermatologia
 malalties i s√≠ndromes
veureverola confluent (DEM)
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
veurexarampió confluent (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
Cerca confluent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

confluent adj.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
glacialisme i periglacialisme
hidrogeologia
Antònim de difluent.

confluent adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del corrent fluvial que s’uneix amb un altre de característiques semblants.

papil·lomatosi confluent i reticulada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
malalties i síndromes
Dermatosi rara que es presenta generalment en dones joves al començament o poc després de la pubertat, caracteritzada per pàpules aplatades que recorden les berrugues planes o les queratosis seborreiques, que arriben a tenir fins a 5 mm de diàmetre, grises o marronoses, agrupades i amb una configuració retiforme i tendència a confluir. Es distribueixen preferentment pel solc intermamari i la regió epigàstrica. Ha estat considerada com un trastorn genètic, per bé que hom ha demostrat també la presència de colònies de Pityrosporum furfur en les lesions.
Sin. compl.: malaltia de Gougerot-Carteaud, síndrome de Gougerot, síndrome de Gougerot-Carteaud

verola confluent f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
Forma greu de verola, caracteritzada per la conflu√®ncia de les p√ļstules amb grans extensions supurants, i s√®psia deguda a sobreinfeccions, especialment per l‚Äôestafilococ daurat.

xarampió confluent m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
Xarampió en què les màcules conflueixen.