Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurecercle de confusió (LBF)
 fotografia
veureconfusió (DEM)
 conceptes generals i de suport
 neurologia
 salut mental
veureconfusió (DEM)
 conceptes generals i de suport
 neurologia
veureconfusió (DJC)
 dret civil
veureconfusió mental (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 salut mental
 semiologia
veuremigranya confusional aguda (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 malalties i síndromes
 neurologia
 pediatria
Cerca confusió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cercle de confusió m.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en confusion circle subst.
es círculo de confusión m.
fr cercle de diffusion m.

confusió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
neurologia
salut mental
Desconcertament de l’esperit, torbació per la qual es manifesta la vergonya, el pudor.
de Konfusion, Verwirrung, Zerfahrenheit
en confusion
es confusión
fr confusion
it confusione

confusió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
neurologia
Error consistent a prendre una persona o cosa per altra a causa de no haver distingit les diferències.
de Konfusion, Verwirrung, Zerfahrenheit
en confusion
es confusión
fr confusion
it confusione

confusió f.
Diccionari jurídic
dret civil
Reunió en una mateixa persona de les qualitats de la part creditora i la deutora que té l’efecte jurídic d’extingir l’obligació.
es confusión

confusió mental f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
salut mental
semiologia
Alteració global de les funcions psíquiques, generalment temporal i deguda a una intoxicació, a una malaltia infecciosa o a un xoc traumàtic o emocional. Es caracteritza per una instauració ràpida i un descens més o menys marcat del nivell de consciència, amb desorientació espaciotemporal i trastorns de la percepció. Evoluciona lentament cap a la normalitat si hom en suprimeix la causa i fa un tractament adequat.
Sin. compl.: amència, síndrome confusionària
de Amentia
en amentia
es amencia
fr amence
it amenza

migranya confusional aguda f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
malalties i síndromes
neurologia
pediatria
Variant de la migranya clàssica, de presentació en els infants, caracteritzada per accessos de confusió, desorientació i agitació, amb barreja de por i agressivitat, simultanis a la cefalea o precedint-la.