Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veurecòngrua (DJC)
 dret canònic
veurecongruència1 (DGEOL)
 cristal·lografia
veurecongruència (DJC)
 dret processal
veurecongruència2 (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurecongruència de plegament (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurecongruent1 (DGEOL)
 cristal·lografia
veurecongruent2 (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veuredisolució congruent (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuredissolució incongruent (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurehemianòpsia còngrua (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
 oftalmologia
Cerca congru a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

còngrua f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Renda que les assemblees sinodals de cada diòcesi assenyalen per a la sustentació d’una persona que ha rebut ordes sagrats.
es congrua

congruència1 f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Propietat que presenten dues figures cristal·lines simètriques quan una d’elles pot coincidir amb l’altra en tota la seva extensió, mitjançant un moviment que no alteri la posició relativa dels seus elements, com si fos un cos rígid; aquest moviment pot ésser la translació o la rotació. Les figures congruents són idèntiques, però estan orientades o col·locades diferentment.
Ant.: enantiomorfisme m.
es congruencia
fr congruence

congruència f.
Diccionari jurídic
dret processal
Qualitat de congruent.
V. t.: principi de congruència c. nom. m.

congruència2 f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Qualitat de congruent.
en congruence, congruency
es congruencia
fr congruence

congruència de plegament f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Qualitat d’un plegament d’ésser congruent.
Ant.: incongruència de plegament f.
en folding congruency
es congruencia de plegamiento

congruent1 adj.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Dit de la figura que presenta congruència.
en congruent
es congruente
fr congru, congruent

congruent2 adj.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Dit del plec menor (parasitari) en què el seu eix i la superfície axial són paral·lels als mateixos elements d’un plec major amb el qual es relaciona en el mateix sistema de plegament.
Ant.: incongruent adj.
en congruent
es congruente
fr congruent

disolució congruent c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en congruent dissolution subst.
es disolución congruente c. nom. f.
fr dissolution congruent c. nom. f.

dissolució incongruent c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Procés en el qual un mineral reacciona amb l’aigua (hidròlisi) i produeix: 1) espècies químiques solubles i 2) espècies minerals de neoformació insolubles, que passen a integrar la fase sòlida. A la naturalesa, és el procés de dissolució més freqüent. Per exemple, en les reaccions de meteorització dels silicats, que són font dels minerals d’argila que es troben al sòl; així, la hidròlisi del feldespat de sodi d’una roca com el granit: 2 NaAlSi3O8 + 3 H2O → Al2Si2O5(OH)4  (caolinita) + 4 SiO2 (quars) + 2 Na+ (aq) + 2 OH (aq).
en incongruent solution
es disolución incongruente
eu disoluzio inkongruente
fr dissolution incongruente
gl disolución incongruente
pt dissolução incongruente

hemianòpsia còngrua f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
oftalmologia
Hemianòpsia caracteritzada per una superposició idèntica dels dos camps visuals.