Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (89 registres)
veureartèries conjuntivals anteriors (DEM)
 angiologia
 oftalmologia
 Ã²rgans i sistemes
veureartèries conjuntivals posteriors (DEM)
 angiologia
 oftalmologia
 Ã²rgans i sistemes
veureblefaroconjuntivitis (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 oftalmologia
 semiologia
veureblefaroqueratoconjuntivitis (DEM)
 oftalmologia
 semiologia
veurebraç conjuntival posterior (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecarcinoma conjuntival (DEM)
 oftalmologia
 oncologia i radioteràpia
veureCarta internacional per a la conservació i la restauració de monuments i conjunts historicoartístics (DCA)
 ciències polítiques
veurecartílag conjuntiu (CIHHA)
veureconjunt (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureconjunt acotat (NOV)
 enginyeria
Cerca conjunt a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

artèries conjuntivals anteriors f. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
oftalmologia
òrgans i sistemes
Origen, ciliars anteriors; distribució, conjuntiva.
Vegeu Taula de les artèries.

artèries conjuntivals posteriors f. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
oftalmologia
òrgans i sistemes
Origen, palpebral interna; distribució, conjuntiva.
Vegeu Taula de les artèries.

blefaroconjuntivitis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
oftalmologia
semiologia
Inflamació conjunta de les parpelles i la conjuntiva. Sol ésser infecciosa o al·lèrgica.

blefaroqueratoconjuntivitis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
semiologia
Inflamació conjunta de les parpelles, la còrnia i la conjuntiva.

braç conjuntival posterior m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Zona d’unió entre el tubercle quadrigeminat inferior i el cos geniculat intern.

carcinoma conjuntival m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
oncologia i radioteràpia
Carcinoma de la conjuntiva, que es presenta segons les modalitats de carcinoma in situ, carcinoma escatós invasor o bé carcinoma adenoscatós.

Carta internacional per a la conservació i la restauració de monuments i conjunts historicoartístics f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Declaració de principis feta l’any 1964 al II Congrés d’Arquitectes i Tècnics de Monuments Històrics organitzat a Venècia i adoptada l’any 1965 pel Consell Internacional sobre Monuments i Llocs (ICOMOS), en què es mostren les directrius que cal seguir per a la preservació, el manteniment, la restauració i l’adaptació del patrimoni ambiental i en què s’apunten les vies per a la conservació d’edificis històrics i de llocs d’especial interès.
Sin. compl.: Carta de Venècia f.
en International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites subst.
es Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y conjuntos histórico-artísticos f.
fr Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites f.

cartílag conjuntiu m.
Citologia i histologia (histologia animal)
Sin.: cartílag fibrós m., fibrocartílag m.
en fibrocartilage subst.
es cartílago conjuntivo m., cartílago fibroso m., fibrocartílago m.

conjunt m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Unitat litodèmica de rang superior al litodema i inferior al superconjunt, composta de dos o més litodemes que posseeixen un tret característic d’associació (per ex., la mateixa classe de roques matamòrfiques, plutòniques), la qual és l’equivalent al grup de les unitats litostratigràfiques. La nomenclatura dels conjunts és binomial; consisteix en el terme conjunt seguit d’un terme que denota el seu caràcter fonamental (generalment un adjectiu) i d’un terme geogràfic; per ex., el Conjunt metamòrfic de Collserola o el Conjunt intrusiu del Priorat.
V. t.: unitat litodèmica f.
en suite
es conjunto

conjunt acotat c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 14 de la tercera sèrie.