Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureconsolidar (VOCFOR)
 compactaciĂł i pavimentaciĂł
veureconsolidar (DEM)
 traumatologia i ortopèdia
veureconsolidar (DEM)
 conceptes generals i de suport
 traumatologia i ortopèdia
veureconsolidar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureconsolidar1 (DJC)
 dret
veureconsolidar2 (DJC)
 dret
veureconsolidar-se (DJC)
 dret
Cerca consolidar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

consolidar v. tr.
Vocabulari forestal
compactaciĂł i pavimentaciĂł
Sin. compl.: afermar v. tr.

consolidar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
traumatologia i ortopèdia
Cloure una ferida.

consolidar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
traumatologia i ortopèdia
Reunir les parts d’una cosa trencada; d’un os fracturat, per exemple.

consolidar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Fer més sòlida (alguna cosa).

consolidar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Recuperar {el dret de propietat o la plenitud d’aquest} en extingir-se els drets reals limitats que el gravaven, per haver-ne adquirit la titularitat el propietari i no ser possibles drets reals en cosa pròpia.
Ex.: Un cop acabem de pagar la hipoteca, consolidarem la propietat de la casa.
es consolidar

consolidar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Reunir en un sol compte {la comptabilitat de diverses empreses pertanyents a un mateix grup}, de manera que apareguin en partides separades el resultat de les relacions internes del grup i el de les internes.
Ex.: Han consolidat el balanç de les tres empreses per a semblar un grup més fort a l’estranger.
es consolidar

consolidar-se v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Esdevenir ferm.
Ex.: S’ha consolidat l’acord; per tant, ningú no pot oposar-s’hi.
Sin. pref.: esdevenir ferm c. v.
es ganar definitiva firmeza