Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (33 registres)
veureconsonant (DEM)
 pneumologia
 semiologia
veureconsonant (PERIAT)
 percepció i atenció
veureconsonant (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureconsonant (GTG)
veureconsonant africada (GTG)
veureconsonant alveolar (GTG)
veureconsonant aproximant (GTG)
veureconsonant bategant (GTG)
veureconsonant bilabial (GTG)
veureconsonant de suport (GTG)
Cerca consonant a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

consonant adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pneumologia
semiologia
Dit d’una ranera que presenta un timbre particular, pel fet de produir-se en un bloc de condensació pulmonar (ranera seca) o en una cavitat que fa de caixa de ressonància (ranera cavernosa).

consonant f.
Percepció i atenció
percepció i atenció
en consonant subst.
es consonante f.

consonant m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en consonant subst.
es consonante m.
fr consonne f.

consonant f.
Glossari de termes gramaticals
So que s’articula amb una obstrucció o una constricció entre dos articuladors en algun punt del tracte vocal.
Nota: Segons el mode d’articulació, pot ser obstruent o sonant; segons el lloc d’articulació, es classifiquen en bilabials, labiodentals, dentals, alveolars, palatoalveolars, palatals i velars.
Ex.: [p] pal
[f] fals
[d] data
[s] cel
[d͡ʒ] platja
[ʎ] llapis
[k] cor
GEIEC: 2.1
Ant.: vocal
V. t.: semivocal
es consonante f.

consonant africada f.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu africada.
es consonante africada f.

consonant alveolar f.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu alveolar.
es consonante alveolar f.

consonant aproximant f.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu aproximant.
es consonante aproximante f.

consonant bategant f.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu bategant.
es consonante percusiva f.

consonant bilabial f.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu bilabial.
es consonante bilabial f.

consonant de suport f.
Glossari de termes gramaticals
Consonant que facilita l’articulació d’un grup consonàntic.
Ex.: aprendríem
GEIEC: 5.3.2c
V. t.: segment de suport, vocal de suport
es consonante de apoyo f.