Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureconsorci (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureconsorci1 (DJC)
 dret públic
veureconsorci2 (DJC)
 dret
veureConsorci de Compensació d’Assegurances (DJC)
 dret públic
 institució
veureconsòrcia (DJC)
 dret
veureconsorciar (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureconsorciar (DJC)
 dret
veureconsorciat | consorciada (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veureconsorciat | consorciada (DJC)
 dret
veurefer un consorci (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
Cerca consorci a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

consorci m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

consorci1 m.
Diccionari jurídic
dret públic
Corporació interadministrativa que, dotada de personalitat jurídica pública, sorgeix de l’associació voluntària de diversos ens administratius per a la consecució de fins d’interès comú, i de la qual poden formar part també determinades entitats privades sense ànim de lucre que persegueixen fins d’interès públic o social coincidents amb els de les administracions públiques consorciades.
es asociación, consorcio

consorci2 m.
Diccionari jurídic
dret
Unió de persones o societats que tenen un interès comú.
Ex.: Consorci hidràulic. Formar un consorci. Desfer un consorci.
es consorcio

Consorci de Compensació d’Assegurances n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret públic
institució
Entitat pública empresarial que cobreix els riscos extraordinaris o de caràcter politicosocial.
es Consorcio de Compensación de Seguros

consòrcia f.
Diccionari jurídic
dret
Conxorxa.
Sin. pref.: conxorxa f.
es conchabanza, conchabamiento

consorciar v. tr.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
Crear un consorci a una finca forestal mitjançant un acord escrit.

consorciar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Unir en consorci {diverses empreses o entitats} mitjançant un acord escrit.
Ex.: Van consorciar les dues empreses a fi de compartir clients i beneficis. L’ajuntament de la ciutat vol consorciar les empreses de recollida de deixalles.
es consorciar

consorciat | consorciada adj.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal

consorciat | consorciada adj.
Diccionari jurídic
dret
Que té un consorci o fa part d’un consorci.
Ex.: Hi ha dos representants de cada ens consorciat en la junta general.
es consorciado | consorciada

fer un consorci c. v.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal