Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecontingència (VPCA)
veurecontingència (COFI)
 comptabilitat
veurecontingència (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurecontingència comuna (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurecontingència d'acabament d'SC (VPCA)
veurecontingència d'acabament de SC (VPCA)
veurecontingència de fugida (VPCA)
veurecontingència professional (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurecontingència resposta-reforçament (VPCA)
veuretaula de contingència (DMCSC)
 informaciĂł de sòls i representaciĂł espacial del sistema edĂ fic
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
Cerca contingència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

contingència f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Basil 1974; Castellanos 1975; Bayés 1977; Tobeña 1977.
en contingency subst.

contingència f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en contingency subst.
es contingencia f.

contingència f.
Diccionari jurĂ­dic
dret del treball i de la seguretat social
Risc personal cobert per la Seguretat Social.
es contingencia

contingència comuna c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret del treball i de la seguretat social
V.: cotitzaciĂł a la Seguretat Social c. nom. f.

contingència d'acabament d'SC c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en CS-termination contingency subst.

contingència d'acabament de SC c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en CS-termination contingency subst.

contingència de fugida c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Tobeña 1977.
en escape contingency subst.

contingència professional c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret del treball i de la seguretat social
V.: cotitzaciĂł a la Seguretat Social c. nom. f.

contingència resposta-reforçament c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en response-reinforcement contingency subst.

taula de contingència c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En estadística, taula de doble entrada definida per dos o més factors, cadascun dels quals té diversos nivells discrets, que permet analitzar l’associació entre els factors. Per exemple, si s’analitzen en dues finques de 100 ha (factor) la superfície que ocupen en cadascuna els sòls amb bon drenatge i els sòls mal drenats (nivells), la taula de contingència és la taula de doble entrada: finca (ha) - classe de drenatge (relació).
en contingency table
es tabla de contingencia
fr table de contingence, tableau de contingence
gl táboa de continxencia