Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (32 registres)
veurecontinuĂŻtat (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecontinuĂŻtat (LBC)
 cinema
veurecontinuĂŻtat estratigrĂ fica (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurecontinuĂŻtat-no-continuĂŻtat (VPCA)
 teoria de l'aprenentatge
veurediscontinuĂŻtat (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurediscontinuĂŻtat (DCA)
 geologia
veurediscontinuĂŻtat (NOV)
 enginyeria
veurediscontinuïtat d’Oldham-Gutenberg (DGEOL)
 estructura de la terra
 geofĂ­sica
veurediscontinuĂŻtat de Conrad (DGEOL)
 estructura de la terra
 geofĂ­sica
veurediscontinuĂŻtat de Gutenberg (DGEOL)
 estructura de la terra
 geofĂ­sica
Cerca continuĂŻtat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

continuĂŻtat f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Relació genètica de dues unitats estratigràfiques entre les quals no hi ha hagut cap interrupció sedimentària mesurable, sigui de no-deposició o d’erosió subaèria o subaquàtica; és a dir, que no hi ha hagut la formació de cap hiat.
Ant.: discontinuĂŻtat f.
en conformity
es continuidad
fr continuité

continuĂŻtat f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en continuity subst.
es continuidad f., racor m.
fr raccord m.

continuĂŻtat estratigrĂ fica f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Conformitat i continuĂŻtat.
Ant.: discontinuĂŻtat estratigrĂ fica f.
es continuidad estratigráfica
fr continuité stratigraphique

continuĂŻtat-no-continuĂŻtat c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
teoria de l'aprenentatge
en continuity-non-continuity subst.

discontinuĂŻtat f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Relació genètica entre dues unitats estratigràfiques representada per una superfície d’erosió, o de no deposició, que separa una successió d’estrats antiga d’una de més moderna, representa una ruptura en la sedimentació i alhora un hiat o llacuna estratigràfica, i que hom pot expressar sia en termes del registre paleontològic, sia en termes geomètrics.
Ant.: continuĂŻtat f.
Sin. compl.: discontinuĂŻtat estratigrĂ fica f.
en discontinuity, stratigraphic break
es discontinuidad
fr discontinuité

discontinuĂŻtat f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Superfície que separa les diferents parts concèntriques en què es considera dividida internament la Terra. Les principals discontinuïtats són la de Conrad, a 17 km de profunditat, que separa l’escorça superior de la inferior; la de Mohorovicic, a 32-38 km, que separa l’escorça del mantell; la de Gutenberg, a 2 900 km, que separa el mantell del nucli, i la de Lehmann, a 5 000-5 200 km, que separa el nucli extern del nucli intern.
en discontinuity subst.
es discontinuidad f.
fr discontinuité f.

discontinuĂŻtat f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 28 de la tercera sèrie.

discontinuïtat d’Oldham-Gutenberg f.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
geofĂ­sica
DiscontinuĂŻtat de Gutenberg.
en Oldham-Gutenberg discontinuity
es discontinuidad de Oldham-Gutenberg
fr discontinuité d’Oldham-Gutenberg

discontinuĂŻtat de Conrad f. inus.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
geofĂ­sica
Discontinuïtat sísmica present a vegades a la part profunda de l’escorça continental, on la velocitat augmenta de 5,6-6,1 km/s a 6,4-6,7 km/s aproximadament, i que és considerada com el contacte entre les roques fèlsiques i les màfiques, o entre les fàcies amfibolítiques i granulítiques.
Sin. compl.: Conrad n. pr. m.
en Conrad discontinuity
es discontiuidad de Conrad
fr discontinuité de Conrad

discontinuĂŻtat de Gutenberg f.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
geofĂ­sica
Discontinuïtat sísmica entre el mantell i el nucli terrestre, situada a una profunditat aproximada de 2.900 km, que consisteix en un decreixement de la velocitat de les ones longitudinals P, en passar al nucli i en no propagar les ones transversals S; és associada a un increment de la densitat i a un canvi de l’estat físic (de fase més sòlida a més líquida), i probablement de la composició química.
Sin. compl.: discontinuïtat d’Oldham-Gutenberg f., discontinuïtat de Wiechert-Gutenberg f., Gutenberg n. pr. m.
en Gutenberg discontinuity
es discontinuidad de Gutenberg
fr discontinuité de Gutenberg