Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veurea contrario sensu (DJC)
 dret romà
veurea sensu contrario (DJC)
 dret romà
veurecontrari | contrària (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veurecontraria contrariis curantur (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurede contrari1 (DJC)
 dret
veurede contrari2 (DJC)
 dret
veurede contrari3 (DJC)
 dret
veurefalla contrària (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureió de signe contrari (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureió de signe contrari (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Cerca contrari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a contrario sensu [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
En el sentit contrari.
Sin. abs.: a sensu contrario loc. adv.

a sensu contrario [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
En el sentit contrari.
Ex.: No es pot fer, doncs, una interpretació a sensu contrario de l’article en qüestió.
Sin. abs.: a contrario sensu loc. adv.

contrari | contrària adj.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Dit d’un pendent dirigit cap a l’interior de la terra ferma en una maresma o albufera.
Ant.: conforme adj.
es contrario
fr contraire

contraria contrariis curantur [la] loc. llat.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Locució llatina que expressa el principi de la medicina tradicional de curar amb remeis contraris als símptomes.

de contrari1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En cas contrari.
Ex.: La teva demanda s’ha d’ajustar al dret; de contrari, no l’acceptaran a tràmit.
es de contrario

de contrari2 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Per la part contrària.
Ex.: La part demandada té dret a conèixer les proves aportades de contrari.
es de adverso, de contrario

de contrari3 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
De la part contrària.
Ex.: Ha presentat un escrit d’al·legacions enfront de la documentació de contrari.
es de adverso, de contrario

falla contrària f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Falla inclinada en sentit oposat al de les capes afectades.
Ant.: falla conforme f.
en unconformable fault
es falla contraria
fr faille contraire

ió de signe contrari c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en counter ion subst.
es ión de signo contrario c. nom. m.
fr ion de signe contraire c. nom. m.

ió de signe contrari c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Contraió.
Sin. pref.: contraió m.
en counter ion
es ion de signo contrario
eu alderantzizko zeinuko ioi
fr ion de signe contraire
gl ión de signo contrario
pt ião de sinal contrário