Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veurecàrrega corporal (DCA)
 medicina
veurecàrrega corporal màxima permissible (DCA)
 química
veurecorporal (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veuredesenvolupament corporal (DEM)
 anatomia
veuredesequilibri corporal (DEM)
 semiologia
veureftiriosi corporal (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veuregreix corporal (BIOQ)
 bioquímica
veureimatge corporal (DEM)
 neurologia
 salut mental
veureíndex de constitució corporal (DEM)
 anatomia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureíndex de massa corporal (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca corporal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

càrrega corporal f.
Diccionari de les ciències ambientals
medicina
Quantitat total d’una substància present en els teixits i fluids d’un organisme.
en body burden subst.
es carga corporal f.
fr charge corporelle f.

càrrega corporal màxima permissible f.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Contingut total màxim, en el cos, d’un isòtop radioactiu que no exposa cap dels òrgans crítics a una dosi superior a la permesa.
V. t.: dosi màxima permissible1 f.
en maximum permissible body burden subst.
es carga corporal máxima permisible f.
fr charge corporel maximal autorisable f.

corporal adj.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en corporal adj.
es corporal adj.

desenvolupament corporal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Maduració harmònica de la funció dels òrgans que componen el cos.

desequilibri corporal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
Estat del cos provocat per la tendència a no restar en equilibri; generalment és la manifestació d’una alteració en el sistema vestibular.

ftiriosi corporal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Pediculosi corporal.

greix corporal c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: emmagatzematge d’energia c. nom. m.
en body fat subst.

imatge corporal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Representació mental d’un mateix, que sovint discrepa de la realitat.
Sin. compl.: esquema corporal

índex de constitució corporal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Pes del cos dividit pel quadrat de l’estatura.

índex de massa corporal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: IMC
endocrinologia i nutrició
tècniques diagnòstiques i de tractament
Indicador de la corpulència d’un individu obès. Es calcula mitjançant la fórmula: pes en quilograms / (talla en metres2), que és internacionalment acceptat com a mesura de l’obesitat. És independent del sexe, però varia amb l’edat i presenta una bona correlació amb el percentatge de teixit adipós del cos.
Sin. compl.: índex d’obesitat, índex de Quetelet