Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 26 (254 registres)
veurea contracorrent (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veurea cuitacorrents (DJC)
 dret
veureactiu corrent (COFI)
 comptabilitat
veureactiu corrent (DJC)
 dret mercantil
veureactiu no corrent (COFI)
 comptabilitat
veureaigua corrent (DGEOL)
 hidrogeologia
veureaigua d’escorrentia (ATGC)
 geografia
veurealimentació de corrent altern (GLOSCOR)
veurealimentació de corrent de protecció (GLOSCOR)
veureànode per a corrent imposat (GLOSCOR)
Cerca corrent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a contracorrent loc. adv.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
1. En sentit contrari al del corrent principal o dominant.
2. Del costat d’una elevació que mira al corrent d’aigua, al vent o al sentit del moviment d’una glacera.
en stoss side, upstream
es a contracorriente, corriente arriba
fr à contre-courant, face amont

a cuitacorrents loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A correcuita.
Ex.: El Tribunal Constitucional no dicta les sentències a cuitacorrents.
Sin. pref.: a correcuita loc. adv.
es a toda prisa

actiu corrent m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en current assets subst. pl.
es activo corriente m.

actiu corrent c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Actiu líquid en la data de tancament d’un exercici o convertible en diner dins els dotze mesos posteriors.
Sin. compl.: actiu circulant c. nom. m., actiu disponible c. nom. m., capital circulant c. nom. m.
es activo corriente, activo disponible, capital circulante

actiu no corrent m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en non-current assets subst. pl.
es activo no corriente m.

aigua corrent f.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Aigua que circula, que s’escola, no estancada, i que prové directament o indirectament de les precipitacions, de la fosa de les neus i del glaç.
Ant.: aigua morta f.
Sin.: aigua viva f.
en running water
es agua corriente
fr eau courante, eau d’écoulement

aigua d’escorrentia c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Aigua que circula pels vessants de la muntanya i per les lleres que s’hi han format.

alimentació de corrent altern c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Wechselstromversorgung f.
en alternating current supply subst.
es alimentación de corriente alterna c. nom. f.
fr alimentation en courant alternatif c. nom. f.

alimentació de corrent de protecció c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Schutzstromeinspeisung f.
en protective current feeding subst.
es alimentación de corriente de protección c. nom. f.
fr alimentacion du courant protecteur c. nom. f.

ànode per a corrent imposat c. nom. m.
Glossari de corrosió
de Fremdstromanode f.
en impressed current anode subst.
es ánodo para corriente impresa c. nom. m.
fr anode à courant imposé c. nom. f.