Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurea cuitacorrents (DJC)
 dret
veurecorrents (DJC)
 dret
veurecorrents tel¬∑l√ļrics (DAGRIC)
 agricultura
veurecorrosió per corrents erràtics (GLOSCOR)
veuredrenatge de corrents erràtics (GLOSCOR)
veuredrenatge per a corrents erràtics (GLOSCOR)
veureelectròlisi per corrents erràtics (GLOSCOR)
veurePIB a preus corrents (FONECO)
 economia
veurepreus corrents (DCA)
 economia
Cerca corrents a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a cuitacorrents loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A correcuita.
Ex.: El Tribunal Constitucional no dicta les sentències a cuitacorrents.
Sin. pref.: a correcuita loc. adv.
es a toda prisa

corrents adv.
Diccionari jurídic
dret
A correcuita.
Ex.: El referèndum s’organitzà corrents per por que no el prohibissin.
Sin. pref.: a correcuita loc. adv.
es a toda prisa

corrents tel¬∑l√ļrics m. pl.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Corrents elèctrics que circulen contínuament pel sòl, les variacions dels quals estan relacionades amb les variacions externes del magnetisme terrestre i amb la conductivitat del subsòl.
es corrientes tel√ļricas f. pl.

corrosió per corrents erràtics c. nom. f.
Glossari de corrosió
Corrosi√≥ electroqu√≠mica produ√Įda pel corrent procedent de fonts externes (sistemes el√®ctrics amb alguna part del circuit connectada a terra.
de Kriechstromskorrosion f.
en stray current corrosion subst.
es corrosión por corrientes vagabundas c. nom. f.
fr corrosion par courants vagabonds c. nom. f.

drenatge de corrents erràtics c. nom. m.
Glossari de corrosió
de Streustromabsaugung f.
en drainage of stray currents subst.
es drenaje de corrientes vagabundas c. nom. m.
fr soutirage des courants vagabonds c. nom. m.

drenatge per a corrents erràtics c. nom. m.
Glossari de corrosió
de Streustromableitung f.
en drainage for stray currents subst.
es drenaje para corrientes vagabundas c. nom. m.
fr drainage pour courants vagabonds c. nom. m.

electròlisi per corrents erràtics c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Streustromelektrolyse f.
en electrolysis by stray current subst.
es electrolisis por corrientes vagabundas c. nom. f.
fr électrolyse par courant vagabond c. nom. f.

PIB a preus corrents c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Producte interior brut nominal.
en nominal GDP subst.

preus corrents m. pl.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Preus nominals.
Sin. pref.: preus nominals m. pl.
en current prices subst. pl.
es precios corrientes m. pl.
fr prix courants m. pl.