Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurecorriol (VOCFOR)
 els camins: generalitats, traçat i parts
veurecorriol (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecorriol (ATGC)
 geografia
veurecorriol (DJC)
 dret civil
veurecorriol de travessa (VOCFOR)
 els camins: generalitats, traçat i parts
veurecorriol de travessa (ATGC)
 geografia
veurecorriola (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veurecorriola (DAGRIC)
 agricultura
Cerca corriol a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

corriol m.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts
Sin. pref.: sendera1 f.

corriol m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Còrrec, excavació produïda pel pas d’aigua de pluja abundant damunt la terra (Vilafranca del Penedès).
V.: xaragall1 m.

corriol m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Camí estret fet per a passar-hi una sola persona.
Sin. compl.: caminoi m., caminol m., tirany m.

corriol m.
Diccionari jurídic
dret civil
Camí estret apte únicament per al pas de vianants.
Ex.: Per a arribar a l’ermita de Sant Elm cal seguir el corriol que voreja el penya-segat.
Sin. abs.: senda f., sender m., sendera f.
es senda, sendero

corriol de travessa c. nom. m.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts
Vegeu la figura J.

corriol de travessa c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Camí estret que comunica dos camins més amples.

corriola f.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines
Sin. compl.: politja f.
es polea f.

corriola f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Cilindre de poca altura, que pot girar al voltant d’un eix i té una canal buidada tot al llarg de la seva superfície lateral per on es fa passar una corda, a un extrem de la qual obra la potència i a l’altre, la resistència.
Sin.: politja f.
es polea f.