Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (26 registres)
veureautointoxicació discràstica (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrició
 toxicologia
veurecrasi (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurediscràsia (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
veurediscrasita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurediscrasita (VMIN)
 mineralogia
veureendèmia discràstica (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 malalties i síndromes
 medicina preventiva i salut pública
veureeucràsia (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 semiologia
veuregalactacràsia (DEM)
 sinologia
veurehemodiscràsia (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 malalties i síndromes
veureheterocrasi (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
Cerca cras a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

autointoxicació discràstica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
toxicologia
Estat anormal dels humors de l’individu degut a trastorns nutritius.

crasi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
En la medicina antiga, mescla de les parts que constitueixen els líquids de l’economia animal. El mot era emprat com a sinònim de temperament. Actualment s’empra com a sinònim de constitució, especialment la sanguínia (temps de coagulació, de sagnia, signe del braçal, etc.).

discràsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
En la medicina antiga, mala composició de la sang i humors. Actualment hom utilitza aquest mot per a posar en relleu una constitució anormal, qualsevol estat bioquímic anormal de la sang o dels components líquids de l’organisme, sigui per excés o defecte dels components normals, sigui per la presència de productes o elements anormals i patològics.

discrasita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie, antimonur d’argent, Ag3Sb, amb el 72,9 % d’argent i el 27,1 % d’antimoni; també pot contenir petites quantitats d’arsènic; ròmbic; D: 3,5-4; Pe: 9,712-9,720; lluïssor metàl·lica; opac; color blanquinós; ratlla de color gris clar; es presenta generalment en masses informes. Es forma als jaciments filonians hidrotermals, amb d’altres minerals d’argent. És una mena d’aquest metall.
Sin. compl.: argent antimonial m.
en dyscrasite
es discrasita
fr dyscrasite

discrasita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
Sin.: argent antimonial c. nom. m.
en dyscrasite subst., antimonial silver subst., stibiotriargentite subst.

endèmia discràstica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
malalties i síndromes
medicina preventiva i salut pública
Endèmia que és conseqüència d’un defecte de l’alimentació, com, per exemple, el goll endèmic de Las Hurdes a causa de la manca de iode en els aliments.

eucràsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
semiologia
Normalitat de les funcions orgàniques.

galactacràsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sinologia
Qualitat anormal de la llet materna.

hemodiscràsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
malalties i síndromes
Denominació genèrica de les anomalies de la sang i dels òrgans hematopoètics, especialment de les que afecten els elements globulars.

heterocrasi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
Barreja de substàncies estranyes amb la sang.