Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (80 registres)
veurea la discreció de (DJC)
 dret
veureacreció (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureacreció (DEM)
 anatomia
 anatomia patològica
veureacreció1 (DGEOL)
 mineralogia: mineralogia general
veureacreció1 (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veureacreció2 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureacreció2 (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veureacreció continental (DGEOL)
 estructura de la terra
 tectònica: geologia estructural
veureacreció de platja (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veureacreció frontal (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
Cerca crec a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a la discreció de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Segons el voler de.
Ex.: La normativa sobre el tractament dels residus perillosos es deixa a la discreció de les autonomies.
Sin. compl.: a l’arbitri de2 loc. prep., a la mercè de loc. prep., a mercè de loc. prep.
es a merced de

acreció f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en acretion subst.
es acreción f.
fr atterrissement m.

acreció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
anatomia patològica
Adherència de parts naturalment separades.
la accretio

acreció1 f.
Diccionari de geologia
mineralogia: mineralogia general
Creixement dels minerals per juxtaposició d’àtoms i de molècules cap a l’exterior, d’igual o distinta composició, mitjançant un procés exclusivament físic.
Sin. compl.: acreixement1 m.
en accretion
es acreción
fr accrétion

acreció1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Creixement dels minerals per juxtaposició d’àtoms i de molècules cap a l’exterior, de composició igual o diferent, mitjançant un procés exclusivament físic.
Sin. compl.: acrescència c. nom. f.
en accretion
es acreción
fr accrétion
gl acreción
pt acreção

acreció2 f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Creixement d’una successió estratigràfica per sedimentació, capa a capa, el qual pot ésser vertical (acreció vertical) o lateral (acreció lateral).
Ant.: degradació2 f.
V. t.: agradació f., al·luvionament m., rebliment2 m., terraplenament m.
en accretion
es acreción
fr accrétion

acreció2 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Procés geogènic que dona lloc a un augment del nivell de la superfície del sòl per aportacions graduals de materials. En regions àrides i subhumides pot tractar-se de material d’origen eòlic degut a l’aportació i deposició de pols. En altres casos pot ser degut a aportacions al·luvials en els marges d’un curs d’aigua; o a aportacions col·luvials a la base d’un vessant. Està relacionada amb els processos d’acumulació. Equival a cumulització.
Sin. compl.: cumulització f.
V. t.: acumulació1 f., addició f.
en deposit of earthy matters, accretion
es acreción
fr atterrissement, accrétion
gl acreción
pt acumulação

acreció continental f.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
tectònica: geologia estructural
1. Hipòtesi proposada per J. Dana segons la qual hi hauria un creixement lateral dels continents per l’adjunció de material procedent de les orogènesis successives a partir d’un nucli original continental.
2. Construcció d’escorça continental en una zona de subducció per l’addició de material procedent d’origen continental o la sedimentació acumulada a la fossa oceànica veïna (trench); en general, romanen molt deformats.
en continental accretion
es acreción continental
fr accrétion continentale

acreció de platja f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Augment del volum sorrenc d’una platja (o també en un cordó de platja, en una fletxa litoral) a causa d’un balanç positiu entre els aportaments sedimentaris i l’ablació de l’onatge, la qual cosa es tradueix en una progradació.
Ant.: degradació de platja f.
Sin.: acreixement de platja m.
en beach accretion, growth advance, progradation
es acreción de playa

acreció frontal f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Augment gradual de volum d’un cos sedimentari en sentit frontal vers l’interior de la conca.
Sin.: progradació f.
en frontal accretion
es acreción frontal
fr accrétion frontale