Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veurecreixença (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
veurecreixença (DEM)
 anatomia
 conceptes generals i de suport
veuredecreixença (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredolor de creixença (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 pediatria
 reumatologia
 semiologia
Cerca creixença a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

creixença f.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada
Sin. pref.: creixement1 m.

creixença f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
conceptes generals i de suport
Acció de créixer; l’efecte. Referit preferentment al desenvolupament progressiu del cos, especialment en alçada, en els primers temps de la vida.

decreixença f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de disminuir gradualment (una malaltia o un dels seus símptomes, per exemple); l’efecte.

dolor de creixença m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
pediatria
reumatologia
semiologia
Dolor reumatoide, de naturalesa incerta i de caràcter benigne, que s’observa en alguns infants i adolescents a les extremitats, especialment les inferiors, i que és atribuït a la creixença, a positures vicioses, a la fatiga, etc.
en growing pains