Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 13 (125 registres)
veurealcalde major criminal (DJC)
 història del dret
veureampul·la del conducte lacrimal (DEM)
 oftalmologia
 Ã²rgans i sistemes
veureaparell lacrimal (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 oftalmologia
 Ã²rgans i sistemes
veureapòfisi lacrimal (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureaprenentatge d'evitació discriminativa (VPCA)
veureaprenentatge de discriminació (VPCA)
veureaprenentatge de discriminació sense errors (VPCA)
veureaprenentatge de discriminació verbal (VPCA)
veureaprenentatge discriminatiu (VPCA)
veureaproximació discriminativa i respostes d'evitació (VPCA)
 teràpia de conducta
Cerca crim a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alcalde major criminal c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Jutge lletrat de primera instància especialitzat en causes ordinàries de caire criminal.
V. t.: alcalde major c. nom. m.
es alcalde mayor criminal

ampul·la del conducte lacrimal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les dues dilatacions, separades l’una de l’altre per un freu, que presenten els conductes lacrimals (superior i inferior) en llurs porcions verticals. La primera dilatació és fusiforme o piriforme i és situada immediatament després del punt lacrimal. La segona dilatació, més ampla i en forma de fons de sac, correspon a la base del tubercle lacrimal.

aparell lacrimal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
oftalmologia
òrgans i sistemes
Sistema responsable de la secreció i circulació de les llàgrimes, format per glàndula lacrimal, canalicle i sac lacrimal i conducte nasolacrimal.

apòfisi lacrimal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Petita lamel·la quadrilàtera i prima de la vora superior del cornet inferior, que completa el conducte nasal en articular-se amb els llavis del canal nasal i amb l’unguis.
Sin. compl.: apòfisi nasal

aprenentatge d'evitació discriminativa c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en discriminative avoidance learning subst.

aprenentatge de discriminació c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: aprenentatge discriminatiu c. nom. m.
en discrimination learning subst.

aprenentatge de discriminació sense errors c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en errorless discrimination learning subst.

aprenentatge de discriminació verbal c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en verbal discrimination learning subst.

aprenentatge discriminatiu c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
Sin. abs.: aprenentatge de discriminació c. nom. m.
en discriminative learning subst.

aproximació discriminativa i respostes d'evitació c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
teràpia de conducta
en discriminative approach and avoidance responses subst.