Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veurealcalde major criminal (DJC)
 història del dret
veureavortament criminal (DEM)
 embriologia
 medicina preventiva i salut pĂşblica
 obstetrĂ­cia i ginecologia
veurecausa criminal (DJC)
 dret
veurecircumstĂ ncia modificativa de la responsabilitat criminal (DJC)
 dret penal
veurecriminal1 (DJC)
 dret penal
veurecriminal2 (DJC)
 dret penal
veurecriminal3 (DJC)
 dret penal
veurecriminal4 (DJC)
 dret penal
veurecriminal5 (DJC)
 dret
veurecriminal informĂ tic | criminal informĂ tica (LBICA)
 internet
Cerca criminal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alcalde major criminal c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Jutge lletrat de primera instĂ ncia especialitzat en causes ordinĂ ries de caire criminal.
V. t.: alcalde major c. nom. m.
es alcalde mayor criminal

avortament criminal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
medicina preventiva i salut pĂşblica
obstetrĂ­cia i ginecologia
Avortament provocat que no té justificació mèdica ni legal.

causa criminal c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Causa penal.
Ex.: L’advocat va informar la família de l’evolució de la causa criminal.
Sin. pref.: causa penal c. nom. f.
es causa criminal

circumstĂ ncia modificativa de la responsabilitat criminal c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Conjunt d’elements d’un fet delictiu que els jutges han de tenir en compte en el moment d’individualitzar la pena que correspon a l’autor o autora.
es circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal

criminal1 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Relatiu o pertanyent a un crim.
Ex.: Han alliberat els detinguts perquè no hi havia prou proves criminals.
es criminal

criminal2 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Que és culpable d’un crim.
Ex.: Hi ha una unitat especialitzada a perseguir les organitzacions criminals.
es criminal

criminal3 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Relatiu o pertanyent al procés d’un crim.
Ex.: Han pres mesures de protecciĂł per als testimonis que intervenen en la causa criminal.
es criminal

criminal4 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
Destinat a perseguir i castigar els actes delictuosos.
Ex.: Segons la Llei d’enjudiciament criminal, l’ordre de protecció l’ha de comunicar el jutge.
es criminal

criminal5 m. i f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona que és culpable d’un crim.
Ex.: Un jove criminal. Una banda de criminals.
es criminal

criminal informĂ tic | criminal informĂ tica m. | f.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en cracker subst.