Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (46 registres)
veureacrĂ­sia (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureacrĂ­sia (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
veurecancrisilita (VMIN)
 mineralogia
veurecrisi (DEM)
 conceptes generals i de suport
 malalties i sĂ­ndromes
 salut mental
veurecrisi addisoniana (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 nefrologia
veurecrisi asmĂ tica (DEM)
 pediatria
 pneumologia
veurecrisi blĂ stica (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 oncologia i radioterĂ pia
 semiologia
veurecrisi blàstica extramedul·lar (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 oncologia i radioterĂ pia
 semiologia
veurecrisi blĂ stica inicial (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 oncologia i radioterĂ pia
 semiologia
veurecrisi colinèrgica (DEM)
 farmacologia
 neurologia
 semiologia
Cerca crisi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acrĂ­sia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
Incertesa en el diagnòstic i, sobretot, en el pronòstic d’una malaltia.

acrĂ­sia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
Absència d’una crisi esperada en l’evolució d’una malaltia, sobretot en malalties febrils lítiques.

cancrisilita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en cancrisilite subst.

crisi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
malalties i sĂ­ndromes
salut mental
Canvi brusc, favorable o advers, en el curs d’una malaltia, especialment millora brusca d’una malaltia aguda. En aquest darrer sentit, el terme és antagònic a lisi o millora gradual de la malaltia. També, exaltació dels fenòmens d’una malaltia crònica o accident sobtat en un estat o condició.
de Krise
en crisis
es crisis
fr crise
it crisi

crisi addisoniana f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
nefrologia
Insuficiència suprarenal aguda, caracteritzada clĂ­nicament per anorèxia intensa, astènia profunda, aprimament, dolor abdominal que pot simular un abdomen agut, nĂ usees, vòmit, xoc hipovolèmic que respon precĂ riament a l’administraciĂł endovenosa de lĂ­quids, signes de deshidrataciĂł, hipoglucèmia accentuada i febre. El diagnòstic Ă©s fĂ cil si s’han considerat els antecedents d’anorèxia, astènia i aprimament, dolors abdominals sense signes d’organicitat gastrointestinal, i sobretot la presència d’hiperpigmentaciĂł cutaneomucosa. Aquest darrer signe pot faltar en les formes d’insuficiència suprarenal secundĂ ria, en les modalitats d’instauraciĂł sobtada (sèpsia meningocòccica de Waterhouse-Friderichsen) o en malalts amb insuficiència suprarenal primĂ ria d’evoluciĂł curta. Cal considerar els aspectes diagnòstics constituĂŻts pels antecedents d’interrupciĂł brusca d’un tractament amb corticoides o els d’una intervenciĂł quirĂşrgica o irradiaciĂł de la hipòfisi. Les anĂ lisis clĂ­niques demostren hiponatrèmia, hiperpotassèmia i sobretot una taxa de cortisol a la sang inferior a 18 µ (496 nmol/L).
Sin. compl.: insuficiència suprarenal aguda

crisi asmĂ tica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pediatria
pneumologia
Episodi agut de dispnea d’intensitat variable, acompanyat de xiulets i roncs, que apareix en l’asma bronquial intermitent, especialment en la infància. Les crisis poden ésser desencadenades per al·lergògens (pol·len), exercici físic, tòxics ambientals, infeccions víriques, o sense causa aparent. En molts casos hom observa una millora dels símptomes o fins i tot llur desaparició en el transcurs del temps, sobretot en infants.

crisi blĂ stica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
oncologia i radioterĂ pia
semiologia
Estat clinicohematològic superposable al d’una leucèmia aguda amb invasió més o menys ràpida de la medul·la òssia, la sang perifèrica i, a vegades, altres òrgans (ganglis limfàtics, pell, parts toves, periosti, sistema nerviós central) per blasts, que apareixen en la fase final de la leucèmia mieloide crònica. Clínicament hom observa un deteriorament ràpid dels malalts, els quals presenten anorèxia, astènia, aprimament, febre, sudoració profusa, dolors ossis, creixement massiu de la melsa, anèmia, infeccions i hemorràgies. Els blasts són sobretot mieloblasts, però també hi ha la presència de limfoblasts, megacarioblasts i eritroblasts. La infecció és ràpidament mortal en el termini de 4 o 5 mesos.

crisi blàstica extramedul·lar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
oncologia i radioterĂ pia
semiologia
Crisi blàstica que afecta òrgans situats fora de la medul·la òssia i de la sang perifèrica.
V.: crisi blĂ stica f.

crisi blĂ stica inicial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
oncologia i radioterĂ pia
semiologia
Forma de presentació poc freqüent de la leucèmia mieloide crònica consistent en l’aparició d’una crisi blàstica en malalts que han passat inadvertida la fase crònica de la malaltia. En alguns casos, l’afecció simula una leucèmia aguda, mentre que en d’altres amb afectació extramedul·lar ganglionar pot confondre’s amb un limfoma.

crisi colinèrgica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
neurologia
semiologia
Conjunt de manifestacions colinèrgiques que poden aparèixer en malalts afectats de miastènia greu, tractats amb dosis excessives de fàrmacs anticolinesteràsics (neostigmina, piridostigmina), caracteritzades per bradicàrdia, hipotensió, vòmits, sudoració, salivació profusa, llagrimeig, miosis, pal·lidesa i àdhuc confusió i coma.