Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veurecor cuirassat (DEM)
 anatomia
 cardiologia
 semiologia
veurecuirassa (DGEOL)
 geomorfologia desèrtica i tropical
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecuirassa (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecuirassa (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
veurecuirassa (DCA)
 geologia
veurecuirassa (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecuirassa al·luvial (DGEOL)
 geomorfologia estructural
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecuirassa analgèsica (DEM)
 neurologia
 semiologia
veurecuirassa bauxítica (DGEOL)
 geomorfologia desèrtica i tropical
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecuirassa bretxosa (DGEOL)
 geomorfologia estructural
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca cuirassa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cor cuirassat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
cardiologia
semiologia
Cor que té dipòsits calcaris al pericardi a conseqüència d’una inflamació subaguda o crònica.
de Panzerherz
en armored heart, armour heart

cuirassa f.
Diccionari de geologia
geomorfologia desèrtica i tropical
sedimentologia: petrologia sedimentària
Formació pedològica superficial, gruixuda, constituïda per materials diversos productes de l’alteració de roques, la qual es presenta fortament endurida i cimentada per un enriquiment de carbonats i sesquiòxids de ferro i/o alúmina (de vegades de manganès).
en crust, duricrust
es coraza
fr cuirasse

cuirassa f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en cuirasse subst.
es coraza f.
fr cuirasse f.

cuirassa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
Qualsevol material destinat a protegir la superfície anterior del tòrax.
es coraza
fr cuirasse

cuirassa f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Capa dura, gruixuda, constituïda per materials diversos que són producte de l’alteració de roques, la qual es presenta fortament endurida i cimentada per un enriquiment de carbonats i sesquiòxids de ferro o alúmina (a vegades, de manganès).
en crust subst., duricrust subst.
es coraza f.
fr cuirasse f.

cuirassa f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Acumulació contínua, fortament cimentada o endurida per òxids de ferro i alumini. Per trencar-la cal un martell. El procés d’enduriment de la massa es deu a una acumulació d’òxids lliures d’alumini (gibbsita) i de ferro (goethita, hematita) molt cristal·litzats. Aquesta concentració d’òxids pot ser el resultat de: 1) una acumulació relativa, per pèrdua dels components restants alliberats per una meteorització per hidròlisi molt intensa; o 2) una acumulació absoluta, per aportació de ferro en forma reduïda transportat per les aigües.
V. t.: acumulació absoluta c. nom. f., acumulació relativa c. nom. f., contacte petrofèrric c. nom. m., cuirassa ferruginosa c. nom. f., petroplintita f.
en hardpan
es coraza
fr cuirasse

cuirassa al·luvial f.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
sedimentologia: petrologia sedimentària
Cuirassa geomorfològicament formada per la induració d’uns al·luvions als quals arriba la solució d’induració per l’aigua del mantell freàtic.
Sin. compl.: cuirassa de mantell f.
es coraza aluvial
fr cuirasse alluviale

cuirassa analgèsica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
semiologia
Àrea d’anestèsia tàctil que comprèn el tòrax, que es presenta en els malalts de tabes.
Sin. compl.: cuirassa tabètica

cuirassa bauxítica f.
Diccionari de geologia
geomorfologia desèrtica i tropical
sedimentologia: petrologia sedimentària
Cuirassa la matèria dominant de la qual són els sesquiòxids d’alumini (bauxita).
V. t.: cuirassa ferruginosa f.
en bauxitic crust
es coraza bauxítica
fr cuirasse bauxitique

cuirassa bretxosa f.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
sedimentologia: petrologia sedimentària
Cuirassa que cimenta cairells i blocs angulosos.
es coraza brechosa
fr cuirasse bréchique