Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureampul·la del conducte deferent (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 urologia
veureartèria deferent (DEM)
 angiologia
 embriologia
 Ã²rgans i sistemes
 urologia
veureconducte deferent (VOCBIOREP)
 biologia
veureconducte deferent (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 urologia
veuredeferentectomia (DEM)
 cirurgia
 urologia
veuredeferentitis (DEM)
 semiologia
 urologia
veuredeferentouretrostomia (DEM)
 cirurgia
 urologia
veurediverticle de l’ampul·la del conducte deferent (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 urologia
veuretúnica mucosa del conducte deferent (DEM)
 histologia
 Ã²rgans i sistemes
 urologia
veurevas deferent (VOCBIOREP)
 biologia
Cerca deferent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ampul·la del conducte deferent f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Part terminal, dilatada i tortuosa, del conducte deferent.
Sin. compl.: ampul·la de Henle

artèria deferent f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
embriologia
òrgans i sistemes
urologia
Origen, umbilical (embrionària) i vesical superior; branques, ureteral; distribució, conducte deferent, bufeta de l’orina, vesícules seminals, urèter i testicle.
Vegeu Taula de les artèries.
Sin. compl.: artèria deferencial

conducte deferent c. nom. m.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
Sin. abs.: vas deferent c. nom. m.
en deferent duct subst., vas deferens subst.
es conducto deferente c. nom. m.

conducte deferent m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Prolongació del conducte epididimàtic, que s’estén des de la cua de l’epidídim fins al coll de la vesícula seminal. Durant el seu trajecte, hom distingeix quatre porcions: testicular o epididimàtica, funicular, inguinal i abdominopelviana. La porció testicular se situa al cantó intern de l’epidídim. La porció funicular es troba en el gruix del cordó espermàtic, mentre que la porció inguinal és allotjada en el conducte inguinal. La porció abdominopelviana presenta tres segments: retroinguinal, ilíac i pelvià; en el segment retroinguinal s’encreua amb l’artèria epigàstrica; en el segment ilíac passa per davant del vasos ilíacs externs; en el segment pelvià està en relació amb la bufeta urinària, l’artèria umbilical, l’urèter, el conducte deferent de l’altre costat i les vesícules seminals, i acaba finalment amb el conducte ejaculador, després d’eixamplar-se (ampul·la del conducte deferent).
Sin. compl.: conducte espermàtic, conducte testicular, deferent, espermatiducte, espermatoducte, espermiducte, vas deferent
de Samenleiter
en deferent duct, vas deferens
es conducto deferente
fr canal déférent

deferentectomia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
urologia
Extirpació quirúrgica del conducte deferent.

deferentitis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
semiologia
urologia
Inflamació del conducte deferent.
Sin. compl.: espermatitis, vasitis

deferentouretrostomia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
urologia
Implantació dels conductes deferents a la uretra anterior; operació destinada a evitar la pèrdua de les funcions genitals després de la prostatectomia perineal.

diverticle de l’ampul·la del conducte deferent m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Cadascuna de les saculacions de la paret de l’ampul·la del conducte deferent, en la porció pròxima al seu final al conducte ejaculador.

túnica mucosa del conducte deferent f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
òrgans i sistemes
urologia
Túnica formada per un epiteli ciliat pseudostratificat.

vas deferent c. nom. m.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
Sin. abs.: conducte deferent c. nom. m.
en vas deferens subst., deferent duct subst.
es conducto deferente c. nom. m.