Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veuredeixa (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veuredeixa (DJC)
 dret
veuredeixa (DPF)
 transport ferroviari
veuredeixa de marea (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuredeixalla1 (DCA)
 residus
veuredeixalla2 (DCA)
 residus
veuredeixalleria (DCA)
 residus
veuredeixalleria mòbil (DCA)
 residus
veuredeixalles1 (VOCFOR)
 llenya, carbó, residus i usos combustibles
veuredeixalles2 (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
Cerca deixa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

deixa f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Part de la mare o del llit d’un riu que queda sense aigua perquè minva el cabal del corrent (Mequinensa).

deixa f.
Diccionari jurídic
dret
Donació singular d’un o més drets o coses ordenada en disposició testamentària.
es manda

deixa f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Temps assignat a l’arribada d’un tren perquè el personal pugui fer les operacions d’acabament del servei, fer el proveïment, lliurar documents, etc.
es deje
fr délai de fin de service

deixa de marea f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
sedimentologia: petrologia sedimentària
Marca sobre la sorra o el llot de la riba, formada sovint per un petit relleu horitzontal i restes abandonades per la marea en baixar o pujar.
en tide line, tide mark
fr laisse

deixalla1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
[usat generalment en pl.] Residu.
Sin. pref.: residu m.
en waste subst., sweepings subst.
es residuo m.
fr déchet m.

deixalla2 f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
[usat generalment en pl.] Deixes.
Sin. pref.: deixes f. pl.
en leftovers subst., remains subst., scraps subst.
es desechos m. pl., desperdicios m. pl.
fr débris m., déchets m. pl.

deixalleria f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Instal·lació industrial de recepció i d’emmagatzematge selectius de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària, particularment són residus especials.
Sin. compl.: punt verd2 m.
en collecting and storing center subst., tip subst., tip-service subst.
es desechería f.
fr déchetterie f.

deixalleria mòbil f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Sistema de recollida de residus especials i, en alguns casos, de residus valoritzables mitjançant un vehicle que efectua visites periòdiques per diferents indrets seguint un calendari establert.
en mobile tip subst.
es desechería móvil f.
fr déchetterie mobile f.

deixalles1 f. pl.
Vocabulari forestal
llenya, carbó, residus i usos combustibles
es desechos m. pl.

deixalles2 f. pl.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
es desperdicios m. pl.