Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veuredemanar1 (DJC)
 dret
veuredemanar (NOV)
 enginyeria
veuredemanar2 (DJC)
 dret
veuredemanar3 (DJC)
 dret
veuredemanar els passaports (DJC)
 dret
veuredemanar en judici1 (DJC)
 dret
veuredemanar en judici2 (DJC)
 dret
veuredemanar en justícia1 (DJC)
 dret
veuredemanar en justícia2 (DJC)
 dret
veuredemanar la via (DPF)
 transport ferroviari
Cerca demanar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

demanar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Sol·licitar.
Ex.: Han demanat un ajut per a finançar el projecte.
Sin. pref.: sol·licitar v. tr.
es interesar, pedir, recabar, solicitar

demanar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 19 de la quarta sèrie.

demanar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Formular {una petició} en un judici o per via jurisdiccional.
Ex.: L’empresa va demanar danys i perjudicis per competència deslleial. El Govern ha demanat l’extradició de l’etarra.
es demandar

demanar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Sol·licitar {una feina, un producte o un servei}.
Ex.: L’Ajuntament ha demanat els serveis d’una de les empreses més importants de la comarca.
es demandar

demanar els passaports loc. v.
Diccionari jurídic
dret
Un ambaixador o ambaixadora, rompre les relacions diplomàtiques amb l’estat prop del qual estava acreditat.
Ex.: Després del conflicte diplomàtic, l’ambaixador va demanar els passaports i se’n tornà al Marroc.
es pedir sus pasaportes

demanar en judici1 c. v.
Diccionari jurídic
dret
Exercitar un dret o una acció davant un jutge o jutgessa o un tribunal.
Ex.: La legitimació per demanar en judici la defensa d’uns interessos correspon als organismes públics amb competència en la matèria.
Sin. compl.: demanar en justícia1 c. v.
es pedir en juicio, pedir en justicia

demanar en judici2 c. v.
Diccionari jurídic
dret
Demandar2.
Ex.: L’advocada defensora va demanar en judici el sobreseïment del cas.
Sin. pref.: demandar2 v. tr.
es pedir en juicio, pedir en justicia

demanar en justícia1 c. v.
Diccionari jurídic
dret
Demanar en judici1.
Ex.: Va demanar en justícia que se’l reconegués com a pare del nen.
Sin. pref.: demanar en judici1 c. v.
es pedir en juicio

demanar en justícia2 c. v.
Diccionari jurídic
dret
Demandar2.
Sin. pref.: demandar2 v. tr.
es pedir en justicia

demanar la via c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Interessar de l’estació col·lateral la conformitat per expedir fins a ella un tren des de la pròpia.
es pedir la vía
fr demander la voie