Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 15 (150 registres)
veureabrasió dental (DEM)
 odontoestomatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureaccidental (VPCA)
veureaccidental (DJC)
 dret
veureadhesiu dental (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 odontoestomatologia
 traumatologia i ortopèdia
veurealveolodental (DEM)
 odontoestomatologia
veureanatomia dental (DEM)
 anatomia
 odontoestomatologia
veureapinyament dental (DEM)
 odontoestomatologia
veureaprenentatge incidental (VPCA)
veurearc dental (DEM)
 odontoestomatologia
 Ã²rgans i sistemes
veurearrel dental anatòmica (DEM)
 odontoestomatologia
 Ã²rgans i sistemes
Cerca dental a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abrasió dental f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Destrucció o eliminació, per fregament, dels teixits durs de les peces dentàries (esmalt i dentina). Pot ésser fisiològica, quan és causada per l’edat, o patològica, com a conseqüència de l’hàbit morbós de carrisquejar, o bé terapèutica (abrasió dental selectiva) per a corregir una maloclusió.
en grinding

accidental adj.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Que s'esdevé fora del curs regular de les coses (Fabra).
en accidental adj.

accidental adj.
Diccionari jurídic
dret
Substitut o suplent en un càrrec.
Ex.: En l’escriptura consta la signatura de l’alcalde accidental.
es accidental

adhesiu dental m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
odontoestomatologia
traumatologia i ortopèdia
Qualsevol material que procuri la retenció de les pròtesis.

alveolodental adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
Relatiu o pertanyent a una dent i el seu alvèol.

anatomia dental f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
odontoestomatologia
Anatomia topogràfica dedicada a les dents.

apinyament dental m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
Situació en la qual les dents no tenen l’espai necessari, es desplacen i perden la disposició ordenada en l’arcada dental i s’amunteguen.
en teeth crowding
es apiñamiento dentario
fr encobrement des dents

aprenentatge incidental c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: aprenentatge accessori c. nom. m.
V.: incidental adj.
en incidental learning subst.

arc dental m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les curvatures de concavitat posterior formades pel conjunt de corones dentals situades en la seva posició normal.
Sin. compl.: arcada dental

arrel dental anatòmica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
òrgans i sistemes
Part de la dent que queda per sota de la corona dental anatòmica i que està recoberta per cement.