Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuredescans (VPCA)
veuredescans compensador (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuredescans compensatori (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuredescansador (VOCFOR)
 caça
veuredescansar (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
veureinterval de descans (VPCA)
veurepausa de descans (VPCA)
Cerca descans a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

descans m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1921a; Garcia 1974; Tobeña 1977.
Sin. abs.: repòs m.
en rest subst.

descans compensador c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Descans concedit a un treballador o treballadora a canvi d’hores extraordinàries treballades o en substitució d’un permís del qual no s’ha pogut beneficiar.
Ex.: La llei estableix clarament que tots els treballadors tenen dret als descansos compensadors sempre que no hagi estat possible de gaudir-ne quan tocava.
Sin. compl.: descans compensatori c. nom. m.
es descanso compensatorio

descans compensatori c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Descans compensador.
Ex.: Els descansos compensatoris serveixen per a evitar greuges comparatius entre treballadors.
Sin. pref.: descans compensador c. nom. m.
es descanso compensatorio

descansador m.
Vocabulari forestal
caça
es descansadero m.

descansar v. intr.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
Sin. pref.: reposar2 v. intr.

interval de descans c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
en intertrial interval subst.

pausa de descans c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: pausa de repòs c. nom. f.
en rest pause subst.