Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veuredescripció (CINZ)
 zoologia
veuredescripció bibliogràfica estàndard per a material cartogràfic (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureDescripció bibliogràfica internacional normalitzada per a documents cartogràfics (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veuredescripció d’un sòl (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuredescripció de sòls al camp (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuredescripció original (CINZ)
 zoologia
veurefitxa de descripció de sòls (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureguia per a la descripció de sòls (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca descripció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

descripció f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Exposició escrita dels caràcters taxonòmics d'un exemplar o d'un tàxon.
en description subst.

descripció bibliogràfica estàndard per a material cartogràfic c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: ISBD(CM)
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Sin. pref.: Descripció bibliogràfica internacional normalitzada per a documents cartogràfics n. pr. f.
en standard bibliographic description for cartographic material
es descripción bibliográfica estándar para material cartográfico
fr description bibliographique standard pour les documents cartographiques
gl descrición bibliográfica estándar para material cartográfico

Descripció bibliogràfica internacional normalitzada per a documents cartogràfics n. pr. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: ISBD(CM)
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
V.: International Standard Bibliographic Description for Cartographic Material n. pr. f.

descripció d’un sòl c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Estudi i anotació de les característiques del perfil d’un sòl, preferiblement en un escandall obert recentment. El procediment segueix les següents fases: 1) georeferenciar l’emplaçament del lloc on s’ha obert l’escandall; 2) netejar acuradament un dels fronts; 3) prendre imatges de qualitat del perfil i de l’entorn (col·locar un metre en una posició vertical i lateral); per poder dur a terme estudis amb visió estereoscòpica cal prendre dues imatges del perfil del sòl des de posicions separades lateralment aproximadament un metre; 4) identificar els horitzons i els límits entre ells; 5) estudiar i anotar de forma estandarditzada les característiques morfològiques de cada horitzó; 6) mostrejar per a anàlisi (s’ha de començar el mostreig dels horitzons, de baix a dalt, per no contaminar les mostres amb material del mateix sòl). En sòls en un vessant s’ha d’estudiar el perfil lateral en sentit del pendent.
V. t.: escandall m., morfologia de sòls c. nom. f., perfil del sòl c. nom. m., lloc m.
en soil description
es descripción de un suelo
fr description d’un sol

descripció de sòls al camp c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en description of soils in the field subst.
es descripción de suelos en el campo c. nom. f.
fr déscripcion des sols sur le terrain c. nom. f.

descripció original c. nom. f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
Descripció d'un tàxon nominal quan és establert.
en original description subst.

fitxa de descripció de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Model de fitxa (en paper o en una eina informàtica) que s’utilitza en el camp per a anotar de manera uniforme i normalitzada els resultats de les observacions i assajos ràpids realitzats en descriure el perfil d’un sòl. La sistematització de les anotacions permet realitzar comparacions entre perfils descrits per diferents persones, i emmagatzemar i tractar la informació en bases de dades georeferenciades.
N’hi ha de diversos tipus: 1) fitxes exhaustives normalitzades, que inclouen tots els paràmetres de descripció coneguts; 2) fitxes estàndard d’ús múltiple, utilitzables en llocs diversos d’una manera senzilla i ràpida; i 3) fitxes personalitzades, adaptades a un territori o als objectius d’un treball de prospecció i cartografia de sòls.
V. t.: morfologia de sòls c. nom. f.
en standard forms for soil description
es ficha de descripción de un suelo
fr fiche de description de sols

guia per a la descripció de sòls c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en guidelines for soil profile description subst.
es guía para la descripción de suelos c. nom. f.
fr guide pour la description des sols c. nom. f.