Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veuredestret (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredestret (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuresíndrome del destret respiratori (BIOQ)
 bioquímica
veuresíndrome del destret respiratori de l’adult (DEM)
 malalties i síndromes
 pneumologia
veuresíndrome del destret respiratori del nadó (DEM)
 malalties i síndromes
 pediatria
 pneumologia
Cerca destret a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

destret m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Situació de gravetat accentuada.
Sin. compl.: distress
en distress
fr détresse

destret m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Situació anguniosa, d’extrema necessitat.
Sin. compl.: distress
en distress
fr détresse

síndrome del destret respiratori c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en respiratory distress syndrome subst.

síndrome del destret respiratori de l’adult f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
pneumologia
Síndrome pulmonar, d’etiologia molt diversa, originada per un augment de la permeabilitat dels capil·lars pulmonars, caracteritzada per una insuficiència respiratòria molt greu, per infiltrats pulmonars bilaterals i difusos i per una disminució extrema de la distensibilitat dels pulmons, en absència de fallida ventricular esquerra. Les causes extrapulmonars més freqüents són: xoc sèptic, politraumatismes, embòlia grassa, pancreatitis aguda, cremades extenses, transfusions sanguínies múltiples, etc. Les causes pulmonars més freqüents són: pneumònia, ofegament, inhalació de gasos irritants, aspiració del contingut gàstric, toxicitat per oxigen, etc. Les alteracions anatomopatològiques, conegudes amb la denominació de lesió alveolar difusa, consisteixen en edema intersticial, edema intraalveolar i exsudació de fibrina amb formació de membranes hialines i, ulteriorment, fibrosi intersticial. La mortalitat oscil·la al voltant del 60 %.
Sin. compl.: destret respiratori de l’adult, pulmó de xoc

síndrome del destret respiratori del nadó f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
pediatria
pneumologia
Quadre respiratori del nadó que ocorre més freqüentment en nadons prematurs, en infants de mare diabètica i en nascuts per cesària, i a vegades sense cap factor predisposant aparent. Es presenta segons dues modalitats anatomoclíniques: a) malaltia o síndrome de la membrana hialina, en la qual els infants afectats moren de destret respiratori en els primers dies després de néixer i l’autòpsia demostra material hialí eosinofílic en els alvèols i bronquíols, i b) destret respiratori idiopàtic del nadó, en el qual els nadons afectats poden sobreviure, però en els que moren hom observa únicament una atelèctasi de reabsorció, sense formació de membranes hialines. També rep les denominacions de displàsia alveolar congènita i pneumònia d’aspiració congènita.
Sin. compl.: destret respiratori del nadó, destret respiratori idiopàtic del nadó, displàsia alveolar congènita, síndrome de la membrana hialina, síndrome de White-Warren-Lecomte